Dzień Brandstaettera 2011

8 października 2011 r. obchodziliśmy po raz dziesiąty Dzień Brandstaettera, który Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera zainicjowało w 2002 r. w 15. rocznicę śmierci Pisarza.. Zgodnie z dziesięcioletnią tradycją, o godz. 12 członkowie Stowarzyszenia zebrani na cmentarzu miłostowskim przy grobie Romana i Reginy Brandstaetterów złożyli wiązanki kwiatów na płycie grobu i odmówili modlitwę „Anioł Pański” w ich intencji. Po południu, w tej samej intencji Mszę św. w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odprawił ks. prof. Jan Kanty Pytel, który we wprowadzeniu do liturgii eucharystycznej powiedział m.in.

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

Z radością przyjęliśmy zorganizowanie w Trzciance w dniach 23-24 września 2011 r. I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera. Oprócz konkursów brandstaetterowskich w Opalenicy i Tarnowie, mamy więc nowy konkurs promujący twórczość Romana Brandstaettera, prowadzony zarówno w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jak i w kategoprii dorosłych.

Psalmista "wieku opanowanego przez Szatana"

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera przygotowało kolejną, cenną inicjatywę  promowania twórczości Patrona - Ogólnopolską Konferencję pt. „JESTEM, GDY JESTEM DOBRY. Psalmy Romana Brandstaettera”, która odbyła się 14 maja 2011 r. w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. 

Pasja Szczecińska

Kliknij aby zobaczyć zdjęciaW dniu 19 kwietnia 2011 r. odbyła się prapremiera Pasji Szczecińskiej pod hasłem „Jesteś tym, kim będziesz jutro”. Mecenat nad koncertem objęło miasto Szczecin, a patronat honorowy Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera.

Dzień Brandstaettera 2010

Zdjecie053.jpg

Dnia 2 października 2010 nad grobem Romana Brandstaettera i Jego żony Reny pochyliła się grupa przedstawicieli Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Zarówno chwile nad mogiłą, jak i późniejszą celebrację Eucharystii w kaplicy Wydziału Teologicznego przepełniał nastrój refleksji i duchowego wyciszenia - niezbędny do przyjęcia pisarstwa, które było modlitewną kontemplacją Tajemnicy. Ks. prof. Jan Kanty Pytel wspomniał, iż twórczość autora „Jezusa z Nazarethu” swoją mocą dźwiga czytelników ku Prawdzie, Dobru i Pięknu. Za dar niezwykłego poetyckiego języka, głębokie myśli filozofa, teologa i mistrza słowa, jakim był Brandstaetter, należy dziękować Bogu.
EK

Subskrybuje zawartość