PAMIĘCI PRZYJACIELA


Emil Jan Havliček


Kaplica w Hosticach

25 kwietnia 2012 r. w wieku 71 lat odszedł do Pana tłumacz utworów Romana Brandstaettera na język czeski, pisarz i krytyk literacki, serdeczny przyjaciel Polski i członek naszego Stowarzyszenia, Emil Jan Havliček, proboszcz parafii Kościoła Husyckiego w Hosticach nad Morawą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się się 4 maja 2012 roku - rano zostało odprawione nabożeństwo żałobne w kaplicy w Hosticach , a pogrzeb tego samego dnia w południe w Ołomuńcu.

Psalmy Romana Brandstaettera

W maju 2011 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod powyższym tytułem, której pokłosiem jest książka pod redakcją ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla i dr Anastazji Seul, wydana przez Wydział Teologiczny UAM. Zawiera ona teksty 12 referatów dotyczących zarówno poszczególnych psalmów autorstwa Romana Brandstaettera, jak i ich prezentację na tle polskich psalmów literackich XX wieku i obszerną odpowiedź na pytanie dlaczego polscy poeci pisali psalmy. Książka została zadedykowana tłumaczom dzieł Romana Brandstaettera: Igorowi Baranowowi (Moskwa), Walentinowi Iwczence (Charków), Swietłanie Panicz (Moskwa) i Emilowi Havličkowi (Hostice).

Dzień Brandstaettera 2011

8 października 2011 r. obchodziliśmy po raz dziesiąty Dzień Brandstaettera, który Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera zainicjowało w 2002 r. w 15. rocznicę śmierci Pisarza.. Zgodnie z dziesięcioletnią tradycją, o godz. 12 członkowie Stowarzyszenia zebrani na cmentarzu miłostowskim przy grobie Romana i Reginy Brandstaetterów złożyli wiązanki kwiatów na płycie grobu i odmówili modlitwę „Anioł Pański” w ich intencji. Po południu, w tej samej intencji Mszę św. w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odprawił ks. prof. Jan Kanty Pytel, który we wprowadzeniu do liturgii eucharystycznej powiedział m.in.

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

Z radością przyjęliśmy zorganizowanie w Trzciance w dniach 23-24 września 2011 r. I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera. Oprócz konkursów brandstaetterowskich w Opalenicy i Tarnowie, mamy więc nowy konkurs promujący twórczość Romana Brandstaettera, prowadzony zarówno w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jak i w kategoprii dorosłych.

Psalmista "wieku opanowanego przez Szatana"

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera przygotowało kolejną, cenną inicjatywę  promowania twórczości Patrona - Ogólnopolską Konferencję pt. „JESTEM, GDY JESTEM DOBRY. Psalmy Romana Brandstaettera”, która odbyła się 14 maja 2011 r. w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. 

Subskrybuje zawartość