Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary...

Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary...

Dzień Brandstaettera, 30 września 2006 r.

5 - 7 stycznia 2006 OGÓLNOPOLSKIE INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM NAUKOWE W 100 ROCZNICĘ URODZIN ROMANA BRANDSTAETTERA

TRZY POZNAŃSKIE ŚWIATŁA KULTURY

W dniach 5 - 7 stycznia br. w Poznaniu, w Auli Lubrańskiego na UAM odbyło się OGÓLNOPOLSKIE INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM NAUKOWE W 100 ROCZNICĘ URODZIN ROMANA BRANDSTAETTERA pod bardzo znaczącym tytułem:
Z CIENIA NIEPAMIĘCI DO ŚWIATŁA: WOJCIECH BĄK - KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA - ROMAN BRANDSTAETTER.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
Ks. Arcybiskup dr Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański,

Dni Brandstaettera w Tarnowie

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI4 maja 2005TARNÓWDni Brandstaettera w Tarnowie
Polski Żyd, moralista


Marta Tutaj

Wydarzenia 2004

6 września w Muzeum Literackim im Sienkiewicza odbyła się wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera "Pomost miedzy przeszłością a teraźniejszością. Obrazki religijne ze zbiorów ks. Leona Formanowicza".

24 września Dzień Brandstaettera

  • Złożenie kwiatów na grobie Poety (delegacje z gimnazjum w Tarnowie ze sztandarem oraz z Lubicza).
  • Msza św. w Katedrze Poznańskiej celebrowana przez J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolitę Stanisława Gądeckiego; śpiew Eleni.

Subskrybuje zawartość