Wystawa ekslibrisów ze zbiorów ks. Leona Formanowicza w Bibliotece Raczyńskich

Dnia 16 kwietnia o godzinie 11 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ocalałych szczątków wspaniałej kolekcji unikalnych ekslibrisów kapłana, uczonego, patrioty i męczennika ks. Leona Formanowicza - wieloletniego i niestrudzonego badacza inkunabułów, starych druków, archiwariusza Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie, zbieracza wielu cennych kolekcji obrazków religijnych, pieczęci, medali i ekslibrisów. Jesienią 2004 roku w Muzeum Sienkiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie im.

Wieczornica poświęcona Brandstaetterowi w Dusznikach

"Nastrojowa muzyka, przemyślany pokaz obrazów, płonące świece, owoce, liście, kwiaty... Wszystko to spowodowało, że wieczornica zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Dusznikach, poświęcona osobie i twórczości Romana Brandstaettera, stała się nie tyle prelekcją na jego temat, co fantastycznym widowiskiem" napisał "Tygodnik Szamotulski" o imprezie brandstaetterowskiej zorganizowanej przez Monikę Stawik w listopadzie 2007 r. w Dusznikach w powiecie szamotulskim.

KONCERT ŚWIĘTOMARCIŃSKI DLA UCZCZENIA ROMANA BRANDSTAETTERA W XX. ROCZNICĘ PRZEJŚCIA DO WIECZNOŚCI

W niedzielę 7 października 2007 r. w kościele pod wezwaniem  św. Marcina w Poznaniu odbył się koncert pod patronatem ks. prałata Czesława Grzelaka.  Zespół artystyczny uczcił Romana Brandstaettera w dwudziestą rocznicę jego śmierci.

Wspomnienie XX rocznicy śmierci Romana Brandstaettera w Krakowie i Tarnowie

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała 27 września 2007 r. w auli Collegium Novum sesję naukową: "Roman Brandstaetter (1906-1987) - Na skrzyżowaniu kultur,  tradycji, religii" pod patronatem Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera.

DZIEŃ BRANDSTAETTERA 2007

WÓWCZAS JESTEM, GDY JESTEM DOBRY
DZIEŃ BRANDSTAETTERA 2007

Te piękne słowa Romana Brandstaettera stały się myślą przewodnią Jego Dnia (30 września 2007) w 20. rocznicę przejścia Pisarza ze śmierci do życia. O godzinie 12.00 nad grobem Romana i Reny Brandstaetterów pochylił się sztandar Gimnazjum im. Romana Brandstaettera z Tarnowa.

Subskrybuje zawartość