Romana Brandstaettera sztuka pisania listów

Okładka

Niezwykłe listy nacechowane żywym temperamentem pisarskim można przeczytać w wydanej przez Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” książce, opracowanej przez Ewę Krawiecką pt. „Stęskniło mi się za Twoją litewską mordą, Drogi Eugeniuszu…” Listy Romana Brandstaettera do Eugeniusza Paukszty, tzw. zakopiańskie z lat 1949–1957. Teksty i konteksty. 

JAK BEZPIEKA INWIGILOWAŁA ROMANA BRANDSTAETTERA

    W roczniku literacko-społecznym Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą  ukazała się interesująca praca dr. Krzysztofa Tochmana „Od syjonizmu do katolicyzmu. Roman Brandstaetter” („Ekspresje”, str. 222-245, Londyn 2014). Autor wyżej wymienionej pracy, historyk i pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawił w niej, między innymi, informacje o inwigilacji pisarza przez UB. Warto je pokrótce przedstawić, gdyż nie były one dotąd publikowane.

Schronisko, w którym się mogą spotkać szukający Prawdy

Jest nim książka; ostatnia publikacja Księdza Profesora Jana Kantego Pytla zatytułowana „Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi” – Refleksje z wczoraj na jutro” (Poznań 2016, Wydawn. Pallotinum).

Wiedeń Romana Brandstaettera

Instytut Polski w Wiedniu zorganizował 15 listopada 2016 r. spotkanie z cyklu „Wielkie przyjaźnie polsko-austriackie” poświęcone przyjaźni Romana Brandstaettera z Franzem Theodorem Csokorem, wybitnym pisarzem i dramaturgiem austriackim.
Przy tej okazji warto przypomnieć co o związkach Brandstaettera z Wiedniem napisał o. Jan Góra w swojej książce „Był jak przechodzień do domu Ojca. W dziesiątą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera” (wyd. W drodze, Poznań 1997). Oto kilka fragmentów tej książki:

Brandstaetter pozytywnie zakręcony w Gdańsku

Plakat jaki towarzyszył wykładowi prof. Edwarda Jakiela
Cieszy fakt, że twórczość Romana Brandstaettera fascynuje młodych czytelników. Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego działający w kole "pozytywnie zakręconych" poprosili o wykład znakomitego znawcę tematyki biblijnej w polskiej literaturze - profesora Edwarda Jakiela, który przybliżył najpiękniejszą powieść o Jezusie, jaką jest tetralogia pióra Brandstaettera.
Oto plakat jaki towarzyszył temu wydarzeniu.

Subskrybuje zawartość