Zaproszenie na Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Członków,
które obędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali Złotej Pałacu Działyńskich.

Program zebrania:
  • wybory uzupełniające do zarządu Stowarzyszenia.

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 18.30.
Prezes Aleksandra Wyganowska

Nowy Zarząd Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Dnia 19 października 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:
  • Prezes – Aleksandra Wyganowska
  • Wiceprezes – Katarzyna Zagórska
  • Skarbnik – Danuta Bartosz
  • Sekretarz – Ada Jadwiga Matysiak

Zaproszenie na spotkanie w 30. rocznicę śmierci Romana Brandstaettera

Zaproszenie
Zapraszamy na spotkanie wokół filmów "Widziałem wielu bogów" oraz "Raj nieodzyskany" poświęcone Romanowi Brandstaetterowi w 30 lat od śmierci.
Spotkanie, któremu towarzyszy wystawa, odbędzie się 6 grudnia 2017 o godz. 18 w Bibliotece Raczyńskich, sala nr 1.

Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Poznań, 17 września 2017

Zawiadomienie


Działając na podstawie §18 pkt.2,2. Statutu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera - wobec faktu rezygnacji pani Ewy Krawieckiej z funkcji
Prezesa Stowarzyszenia oraz rezygnacji z mandatu przez dwóch innych członków Zarządu
Komisja Rewizyjna na podstawie § 20 pkt.2 oraz pkt. 6.3 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera,
które odbędzie się na Wydziale Teologicznym UAM na ul. Wieżowej 2/4, dnia 19 października 2017 (czwartek) w auli A2.

Romana Brandstaettera sztuka pisania listów

Okładka

Niezwykłe listy nacechowane żywym temperamentem pisarskim można przeczytać w wydanej przez Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” książce, opracowanej przez Ewę Krawiecką pt. „Stęskniło mi się za Twoją litewską mordą, Drogi Eugeniuszu…” Listy Romana Brandstaettera do Eugeniusza Paukszty, tzw. zakopiańskie z lat 1949–1957. Teksty i konteksty. 

Subskrybuje zawartość