Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera
Wydział Teologiczny UAM
ul. Wieżowa 2/4
61- 111 Poznań

 

Konto bankowe:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

50 1240 3767 1111 0010 7935 6036

  • Miesięczna składka członkowska: 5zł.
  • Emeryci i renciści: 2zł.
  • Studenci i uczniowie - zwolnieni z opłacania składek.