Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera

Wydział Teologiczny UAM

ul. Wieżowa 2/4

61- 111 Poznańe-mail:

Rzecznik prasowy: Beata Anna Święcicka

Konto bankowe: 94 1020 4027 0000 1102 1264 7683

  • Miesięczna składka członkowska: 5zł.
  • Emeryci i renciści: 2zł.
  • Studenci i uczniowie - zwolnieni z opłacania składek.