Nobel dla Brandsteattera?

List J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. J.A. Gierowskiego do prezesa Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera

-