Premiera filmu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera Ks. prof. Jan Kanty Pytel – pierwsza rocznica śmierci  - wspomnienie

Dnia 21 listopada 2020 r. mija pierwsza rocznica śmierci ks. prof. Jana Kantego Pytla (1928-2019). Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, którego Zmarły był inicjatorem,
współzałożycielem i wieloletnim prezesem, przygotowało okolicznościowy film, prezentujący fragmenty ostatniej rozmowy, zarejestrowanej dwa miesiące przed śmiercią. Obraz ma na celu przybliżenie postaci i dorobku Księdza Profesora, którego ostatnią publikacją była obszerna, ponad 650-stronicowa księga „Chodzę za tobą Chryste. Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku”. Ukazała się w roku 90. urodzin Autora i 65-lecia przyjęcia przez niego święceń kapłańskich.
Tytuł wolumenu nawiązuje do wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny: „Chodzę za Tobą Chryste, nie znużę się nigdy (…) Chodzę za Tobą, Chryste, Po całej Twojej ziemi, lecz nie z tymi, co są czyści, ale z trędowatymi” (Z głębokości. Antologia Polskiej Modlitwy Poetyckiej, t. 2, s. 55–57). W omawianej w filmie publikacji Autor nawiązuje do świąt, uroczystości czy okresów liturgicznych. Przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, wydarzania i inspiracje kulturalne, ulubionych świętych oraz postaci historyczne, m.in. takie osoby, jak Maksymilian  Maria Kolbe, Roman Dmowski oraz Roman Brandstaetter.