Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Pytla

W dniach 25 i 26 listopada 2019 r. pożegnaliśmy współzałożyciela i wieloletniego prezesa naszego Stowarzyszenia, wybitnego biblistę – ks. prof. dr hab. Jana Kantego Pytla.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 25 listopada w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu czuwaniem modlitewnym i Mszą św., której przewodniczył ks. Biskup Zdzisław Fortuniak i były kontynuowane następnego dnia w Budzyniu - rodzinnej miejscowości Księdza Profesora.

Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki w koncelebrze księży Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej.

Po Mszy św., kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Budzynia na cmentarz, na którym Ksiądz Profesor został pochowany w Alei Zasłużonych.

Uroczystości w Poznaniu
Uroczystości w Poznaniu
Uroczystości w Poznaniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Uroczystości w Budzyniu
Grób Księdza Profesora 26.11.2019
30.03.2020