List z Tarnowa

Szanowni Państwo,
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. Jana Kantego Pytla – wielkiego Przyjaciela nieistniejącego już, niestety, Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera
w Tarnowie. Od 2002 r., tj. nadania szkole imienia, trwała nieprzerwana współpraca ze Stowarzyszeniem im. Romana Brandstaettera w Poznaniu, razem rozsławialiśmy imię wielkiego tarnowianina – Romana Brandstaettera, nie tylko w Jego rodzinnym mieście.

Bezcenne okazały się być coroczne spotkania z członkami Zarządu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera w Poznaniu. Jego Prezes – ks. prof. Jan Kanty Pytel, swoją obecnością zaszczycał organizowane przez nas uroczystości, zarówno szkolne jak i miejskie, a swoimi wykładami na temat twórczości Romana Brandstaettera, wzbogacał wiedzę nauczycieli, uczniów i mieszkańców Tarnowa o tym wybitnym pisarzu.

Ksiądz profesor Jan Kanty Pytel, choć daleko, w Poznaniu, był dla nas nieocenionym autorytetem, wielką Postacią, na której zawsze mogliśmy polegać. Męczące podróże do Tarnowa nie były dla niego żadną przeszkodą w dotarciu do nas.

Ten wybitny intelektualista, zawsze pogodny, życzliwy, był dla nas duchowym przewodnikiem po twórczości Romana Brandstaettera, pozwalającym nam zrozumieć głębię twórczości naszego Patrona.

SZKODA, ŻE BOŻE ZEGARY WYBIŁY JEGO OSTATNIĄ GODZINĘ.

Renata Gomoła
w imieniu Grona Pedagogicznego d. Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie.