Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel nie żyje

21 listopada 2019, o godzinie 15.06 odszedł do Domu Pana ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel, nasz przyjaciel, kapłan, nauczyciel, wykładowca, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Zapanowała wielka pustka, smutek i cisza.

Znałam Księdza Profesora ponad 40 lat. Byłam zaledwie 11-letnią dziewczynką, kiedy było mi dane słuchać Jego opowiadań przeplatanych biblijnymi cytatami, fragmentami twórczości pisarzy starożytnych i współczesnych w językach oryginalnych, po grecku, hebrajsku, łacinie, francusku i niemiecku. Uwielbiałam chwile spędzane u boku Księdza Profesora przy filiżance herbaty lub kawy. Gdy byłam jeszcze dziewczynką lubiłam przysłuchiwać się rozmowom mojej ciotecznej babci, dyrektora Stacji Krwiodawstwa, ciotecznego dziadka, Wacława Gerwela – poznańskiego chirurga, osób, których już nie pamiętam z nazwiska (majaczą mi tylko zarysy ich twarzy) z Księdzem Profesorem. Miały one charakter dysput trochę z innej epoki, pełnych mądrości i wiedzy humanisty renesansu. Renesansowym umysłem, określa się osobę starannie wszechstronnie wykształconą, znającą języki obce, retorykę, filozofię, poetykę i historię a także estetyczne kanony piękna. Ktoś taki jest odważny w głoszeniu swoich poglądów, krytyczny i dąży do odkrywania prawdy, a takim człowiekiem był właśnie Ksiądz Profesor.

W rozmowach z Księdzem Profesorem dominował wielki szacunek do rozmówcy, akceptacja i uznanie dla jego postrzegania świata i chrześcijańska głęboka, silna wiara. To, że był Ksiądz Profesor człowiekiem o bardzo szerokiej wiedzy z różnych dziedzin – literatury, historii, teatru, filmu, religii i teologii, szeroko pojętej sztuki – a przy tym niezwykle skromnym i szlachetnym, budziło powszechny szacunek, respekt i zaufanie.

Pamiętam moje poszukiwania drogi życiowej i pytanie Księdza Profesora "a może teologia?". To było najwspanialsze doświadczenie. Słuchanie pięknych, jasnych, barwnych i mądrych wykładów z biblistyki, a potem pisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem Księdza Profesora.

Ksiądz Profesor bardzo przeżywał każdą porażkę, niepowodzenie, ale i każdy sukces swoich studentów, interesował się ich losami po zakończeniu studiów i cieszył się nawet najmniejszym przejawem pamięci.

JAN KANTY PYTEL ur. 4 września 1928 w Budzyniu, był profesorem doktorem habilitowanym, naukowcem i duchownym katolickim. Jako teolog specjalizował się w naukach biblijnych. Wiele lat wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym, a później na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . W latach 1981-1987 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

Ksiadz Profesor Pytel był także założycielem i pierwszym wieloletnim prezesem, powstałego w 2002 roku, Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, które skupiało różne środowiska intelektualne i artystyczne. Było wielkim marzeniem Księdza Profesora, aby ocalić od zapomnienia pisarzy i poetów, którzy na to zapomnienie zostali skazani. Każdego roku odbywały sie sympozja, podczas których prezentowane były liczne opracowania twórczości Romana Brandstaettera, ale także Kazimiery Iłłakowiczówny, Eugeniusza Paukszty, Wojciech Bąka i twórców wymazanych przez komunistyczne władze z historii literatury. Pokłosiem każdego takiego sympozjum była książka zawierająca wszystkie wygłoszone prelekcje.

Działalność Stowarzyszenia prezentowana jest od samego początku istnienia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W 2010 roku ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki  uhonorował ks. prof. Jana Kantego Pytla orderem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis  (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej)  doceniając jego osiągnięcia, zaangażowanie i pracę naukową.

14 XI 2012 Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Wtedy powstały dwa cykle audycji zrealizowane i wyemitowane przez poznańskie Radio Emaus: Cykl z wierszami Marii Magdaleny Pocgaj włosy im czesał biblijny wiatr”, do których Ksiądz Profesor wygłosił komentarze oraz cykl poświęcony nowemu tłumaczeniu Apokalipsy przez Księdza Profesora.

23 X 2014, dr Marian Król, prezydent Stowarzyszenia imienia Hipolita Cegielskiego wręczył, w siedzibie Radia Emaus, księdzu prof. Janowi Kantemu Pytlowi Złoty Medal Hipolita Cegielskiego "Labor omnia vincit" za pracę organiczną.

Z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 marca 2019, Wojewoda Wielkopolski wręczył ks. prof.Janowi Pytlowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Ostatnią swoją książkę ks. prof. Pytel zatytułował "Medytacje na każdy dzień. Chodzę za Tobą, Chryste", której prezentacja miała miejsce w czerwcu br., podczas spotkania autorskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera. Przyszły osoby, którym każdy kontakt z Księdzem Profesorem dodawał skrzydeł. Jedno jego słowo, jeden uśmiech i stawalśsmy się lepsi, silniejsi w wierze i bardziej radośni. Nikt z uczestników tego spotkania nie przypuszczał wtedy, że będą to nasze ostatnie rozmowy z Księdzem Profesorem, ostatnie dedykacje i uściski dłoni.

Ada Jadwiga Matysiak

 

Całe Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera żegna Ciebie wielki Przyjacielu i Nauczycielu. Zachowamy Ciebie w naszej serdecznej pamięci.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Prezes – Aleksandra Wyganowska
  • Skarbnik – Danuta Bartosz
  • Sekretarz – Ada Jadwiga Matysiak