Odznaczenie ks. prof. Jana Kantego Pytla

5 marca 2019 r. w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ks. prof. Janowi Kantemu Pytlowi, współtwórcy Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Odznaka została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego za wybitny dorobek twórczy Księdza Profesora i zasługi w ocaleniu pamięci poznańskich poetów i prozaików: Romana Brandstaettera, Kazimiery Iłłakiewiczówny, Wojciecha Bąka, Eugeniusza Paukszty, Przemysława Bystrzyckiego i innych. Odznaczenie Księdza Profesora pozostaje w łączności z 90. rocznicą Jego urodzin z okazji której gratulacje i życzenia przesłali m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz a także Zarząd poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera przyłącza się do tych życzeń i gratulacji.

Aleksandra Wyganowska
Prezes Stowarzyszenia