Pierwsza  w Polsce integralna katecheza o Apokalipsie (pomysł i realizacja – A. Wyganowska, Radio Emaus, Poznań)

Począwszy od grudnia 2017 roku odbywały się w Radiu Emaus seminaria, dotyczące ostatniej księgi Biblii, jaką jest Apokalipsa św. Jana. Kilka osób ze Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera przygotowało referaty i opracowania na tematy, zaproponowane przez ks. prof. Jana Kantego Pytla. Dotyczyły one głównie występujących w Apokalipsie symboli, wizji i proroctw. Poprzedziły je dwa opracowania, mówiące o kolekcji zabytkowych gobelinów z zamku Andegawenów w Angers, na których zostały przedstawione w sposób unikatowy wszystkie symbole, występujące na kartach tej świętej księgi. Poznaliśmy burzliwą historię słynnych tapiserii, z których do dziś, spośród 90 zachowało się 71 scen.  Eksponowane są w Muzeum Tapiserii w zamku w Angers nad Loarą. 
Na seminariach zajmowaliśmy się głównie Apokalipsą, której tłumaczenia z języka greckiego dokonał sam Ksiądz Profesor. On też każde nasze wystąpienie opatrywał komentarzem, stanowiącym jego cenny ornament. Dorzucał również liczne ciekawostki, dzielił się wrażeniami swego pobytu ze studentami w Ziemi Świętej. Rozmowy te miały dla nas wydźwięk niemal rekolekcyjny, często rzucały nowe światło na poszczególne fragmenty Apokalipsy. Jedno ze spotkań Ksiądz Profesor poświęcił  w całości ukazaniu piękna języka Apokalipsy, charakteryzującego się odpowiednim doborem słownictwa, kształtującego obrazy, jakie jawią się nam podczas lektury. Podkreślił, jak wielką wagę ma słowo, które powinno być przetłumaczone wiernie, ale nie dosłownie, poprawnie literacko, ale jednocześnie sięgając głębi i istoty tekstu. Zwrócił też uwagę na jego specyficzną muzyczność. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Profesorowi za wszystkie jego rzeczowe uwagi i wskazówki w interpretowaniu Księgi Pocieszenia, jaką bez wątpienia jest Apokalipsa św. Jana. Autorkami opracowań na temat tapiserii były: Maria Malak i Maria Magdalena Pocgaj, a poszczególne referaty przygotowały i wygłosiły na antenie Radia Emaus: prof. Dobrochna Jankowska, prof. Ewa Krawiecka, Danuta Bartosz i Maria Magdalena Pocgaj. 

Maria Magdalena Pocgaj

Audio file