W Tarnowie nie ma już Gimnazjum im. Romana Brandstaettera

Jedyna w Polsce szkoła im. Romana Brandstaettera - Gimnazjum nr 11 przy ul. Szujskiego w Tarnowie przestała istnieć w wyniku reformy oświaty. Od roku szkolnego 2018/2019 w budynku dotychczasowego gimnazjum zostało uruchomione XXI Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowym.

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera utrzymywało żywy kontakt z tarnowskim gimnazjum, pragniemy więc przywołać wspomnienia o działalności tej zasłużonej placówki oświatowej zamieszczając na naszej stronie internetowej tekst zaczerpnięty z monografii Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie: 10 lat „Jedenastki” (opracowanie zbiorowe pod red. Renaty Gomoły i Marii Maślak).