Nie zapominamy o Romanie Brandstaetterze

W  trzydziestą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera ukazała się książka Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze” (pod redakcją Krzysztofa A. Tochmana, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów-Warszawa 2017), wydana bardzo starannie, w twardej okładce, wzbogacona 33 fotografiami. Książkę otwiera wiersz ks. bp. Józefa Zawitkowskiego „Znam go tylko z czytania” kończący się słowami: 
„Wielki jest Brandstaetter
szkoda, że już nieczytany
i zapomniany. 
Będzie nam potrzebny.” 

Na 206 stronach zamieszczono 14 artykułów, które redaktor książki zaklasyfikował do czterech grup tematycznych:
„Pierwszą stanowić mogą przedstawiające dużą wartość poznawczą artykuły i wspomnienia dotyczące znaczenia Biblii w życiu pisarza (artykuły Emanueli Bednarczyk-Stefaniak, Testament dziadka; Anastazji Seul, Kilka świateł Kręgu biblijnego Romana Brandstaettera; Ryszarda Zajączkowskiego, Romana Brandstaettera odczytywanie Biblii)... Drugą grupę mogą tworzyć artykuły, których szczególnym walorem pozostają odniesienia do wątków biograficznych (artykuł Przemysława Bystrzyckiego, Znałem go blisko ćwierć wieku; Andrzeja Lajborka, Roman Brandstaetter; Jana Kantego Pytla, Żniwowanie z trudnego zasiewu; Barbary Strzelec, Trudny optymizm Romana Brandstaettera; Krzysztofa A. Tochmana, Rozpracowywanie  Romana Brandstaettera przez komunistyczny aparat represji)... Trzecią grupę mogą stanowić teksty napisane w konwencji wywiadów i dyskusji (Andrzeja Bernata, Na skrzyżowaniu dwóch kultur. Rozmowa z Romanem Brandstaetterem; Romany Brzezińskiej, O Psalmach Dawidowych rozmawiają Roman Brandstaetter i Olgierd Łukaszewicz; o. Jana Góry, Wspomnienia o Romanie Brandstaetterze)... W ostatniej grupie mogłyby znaleźć się teksty analizujące warstwę teologiczno-filozoficzną i literacką twórczości Romana Brandstaettera (artykuły abp. Wacława Depo, Odkrywanie świadka Biblii i przewodnika…; Gustawa Ostasza, Mariaż mowy wiązanej z modlitwą. Egzystencjalne ślady czasu).” 
Ze spisem treści książki można zapoznać się w zakładce Książki, a szczegóły dotyczące zamówienia książki można znaleźć pod adresem:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44610,Nie-zapominamy-Swiadectwa-pamieci-o-Romanie-Brandstaetterze.html

Okładka

Strona tytułowa