Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (Mdr 3, 4)

Śp. Profesor Walentin Iwczenko

14 lipca 2018 r. zmarł w Charkowie prof. Walentin Iwczenko, tłumacz utworów Romana Brandstaettera na języki rosyjski i ukraiński.  
Walentin Juriewicz Iwczenko urodził się 23 sierpnia 1932 r. w Charkowie. Studiował inżynierię górniczą na Uniwersytecie Górniczym w Charkowie, pracował w kopalniach Zagłębia Donieckiego i Ałtaju, a w roku 1957 rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Charkowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Po ich ukończeniu pracował jako reżyser w Ukraińskim Teatrze Zakarpackim w Użhorodzie, a po powrocie do rodzinnego Charkowa został głównym reżyserem teatru Komedia Muzyczna. O jego mistrzostwie reżyserskim świadczy fakt, że reżyserowany przez niego spektakl „Wiedeńskie spotkania”, oparty na utworach J. Straussa, był wystawiany w tym teatrze ponad 1000 razy. Walentin Iwczenko był także profesorem wyższych uczelni teatralnych, gdzie wykładał reżyserię, estetykę i sztukę oratorską.
W dorobku translatorskim Walentina Iwczenki znajduje się wiele utworów Romana Brandstaettera, a także innych pisarzy, m.in. Ferdynanda Ossendowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,George’a Orwella, Aldousa Huxleya. W notatce zamieszczonej w 2010 roku na naszej stronie internetowej http://stowbran.amu.edu.pl/dzien-gniewu  informowaliśmy o wystawieniu w Dniepropietrowsku na Ukrainie misterium dramatycznego Romana Brandstaettera „Dzień gniewu” w przekładzie Walentina Iwczenki.   
Prof. Iwczenko był katolikiem i wielkim przyjacielem Polski. Na jego światopogląd znaczny wpływ wywarła jego babcia - Polka, która w dzieciństwie uratowała go od śmierci głodowej, o czym wspomina członek Związku Pisarzy Ukrainy - Władimir Briuggen w notce biograficznej zamieszczonej w przetłumaczonej przez Walentina Iwczenkę „Pieśni o życiu i śmierci Chopina”. 
Jesteśmy zaszczyceni faktem, że prof. Walentin Iwczenko był członkiem naszego Stowarzyszenia i wdzięczni za jego działalność na rzecz promocji polskiej literatury. 

-