Szanowni Państwo - Miłośnicy twórczości Romana Brandstaettera.

Za nami pierwsze działania nowego zarządu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, którego mam zaszczyt być prezesem. Początki zawsze stanowią czas wyzwań, a jednocześnie pewnych planów. Staraliśmy się kontynuować działania wcześniej realizowane przez stowarzyszenie na płaszczyźnie popularno-naukowej oraz kulturalno edukacyjnej. Ich kalendarium nadal wyznaczać będą  daty i rocznice związane z życiem i działaniem Romana Brandstaetter. Chcemy także podjąć nowe inicjatywy.
Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenie przygotowane przez nowy zarząd. Jednocześnie wyrażam wdzięczność wszystkim moim współpracownikom i osobom, które w te działania się włączyły.
Nowy Zarząd przewiduje następujący dalekosiężny program działania, który konsekwentnie realizuje:
doprowadzenie do powstania Ławeczki Brandstaettera

 • popularyzacja twórczości Brandstaettera
 • przynajmniej jedna w roku sesja naukowa poświęcona Brandstaetterowi i jego twórczości
 • wydawanie materiałów po każdej sesji naukowej w formie książkowej
 • promowanie twórczości Brandstaettera każdego roku w innym mieście Wielkopolski we współpracy z Kościołem, szkołami i burmistrzem
 • Dni Brandstaettera we współpracy z Fundacją "Jak podanie ręki" oraz Fundacji Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR Edyty Czarneckiej
 • działalność mająca na celu popularyzowanie twórczości Brandstaettera pośród młodzieży szkolnej i akademickiej we współpracy z wyżej wymienionymi fundacjami
 • mural Brandstaettera z jego wierszem
 • drukowanie na kartach i rozpowszechnianie pojedynczych utworów Romana Brandstaettera 
 • kontynuacja konkursów: teatry, piękne czytanie, o najlepszą pracę magisterską, konkurs plastyczny
 • wystawy pokonkursowe
 • wystąpienie do Komunikacji Miejsiej o lansowanie złotych myśli Brandstaettera
 • dbałość o grób Brandstaettera
 • budowanie wspólnoty członków

W dniu 19 października 2017 (czwartek). Po wznowieniu działalności Zarządu Stowarzyszenia w nowym składzie podjęto następujące działania, które zostały już ostatecznie zrealizowane:

 • podjęliśmy współpracę z Janem Grzegorczykiem, uczniem Romana Brandstettera, w sprawie przygotowania wystawy i spotkania w Bibliotece Raczyńskich na dzień 6 grudnia 2017  ku upamiętnieniu  30 rocznicy śmierci Romana Brandstaettera
 • w listopadzie uczestniczyliśmy w kwerendzie zbiorów Biblioteki Kórnickiej, rękopisów Brandstaettera i przygotowaniu materiałów na wystawę w Bibliotece Raczyńskich
 • przygotowaliśmy we współpracy z Radiem Emaus 2 audycje tematyczne dotyczące wystawy i spotkania brandstaetterowskiego w Bibliotece Raczyńskich
 • Potwierdzono w dziekanacie Wydziału Teologicznego UAM dotychczasowy adres Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera 
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

 • Zgłoszono do KRS zmiany w składzie Zarządu
 • Zamieszczono na stronie internetowej w zakładce Aktualności informację o nowym zarządzie i w zakładce Stowarzyszenie - Zarząd nowy skład zarządu
 • dokonaliśmy w styczniu 2018 przejęcia dokumentacji finansowej. 
 • Jesteśmy współorganizatorem konkursu na słuchowisko radiowe "Nasza 1050 rocznica biskupstwa poznańskiego"
 • Powyższe przykłady stanowią wstępne i ogólne podsumowanie naszej działalności.

Zachęcam do udziału w wydarzeniach planowanych od września 2018 r. 

Aleksandra Wyganowska
Prezes