Wybory uzupełniające

W wyborach uzupełniających przeprowadzonych na zebraniu w dniu 6 marca 2018 r. 
na członka Zarządu wybrano:
  • Marię Magdalenę Pocgaj
oraz powołano komisję rewizyjną w składzie:
  • ks. dr Rafał Ostrowski
  • Małgorzata Jańczak.