Nowy Zarząd Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Dnia 19 października 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:
  • Prezes – Aleksandra Wyganowska
  • Wiceprezes – Katarzyna Zagórska
  • Skarbnik – Danuta Bartosz
  • Sekretarz – Ada Jadwiga Matysiak