Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Poznań, 17 września 2017

Zawiadomienie


Działając na podstawie §18 pkt.2,2. Statutu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera - wobec faktu rezygnacji pani Ewy Krawieckiej z funkcji
Prezesa Stowarzyszenia oraz rezygnacji z mandatu przez dwóch innych członków Zarządu
Komisja Rewizyjna na podstawie § 20 pkt.2 oraz pkt. 6.3 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera,
które odbędzie się na Wydziale Teologicznym UAM na ul. Wieżowej 2/4, dnia 19 października 2017 (czwartek) w auli A2.
  • I termin – godzina 18.00 – jeśli pozwoli na to quorum, czyli 50 % wszystkich członków Stowarzyszenia.
  • II termin - 18:30 (tego samego dnia), niezależnie od liczby osób, obecnych na Zebraniu.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Aktualizacja listy członków oraz przyjęcie nowych osób do Stowarzyszenia.
4. Stwierdzenie na podstawie listy obecności zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Zarządu.
9. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe ustępującego Zarządu.
10. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej.
11. Wybór Prezesa Zarządu.
12. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
14. Wolne wnioski – wytyczenie nowych form działania na najbliższe lata
15. Podjęcie uchwał.
16. Zakończenie obrad.
Prosimy traktować obecność na Walnym Zgromadzeniu, jako obowiązkową.

Komisja Rewizyjna
ks. dr Rafał Ostrowski
ZałącznikWielkość
Dokument o zwołaniu walnego zgromadzenia289.55 KB