Bibliografia

Bibliografia twórczości Romana Brandstaettera.

Twórczość

BARDZO KRÓTKIE OPOWIEŚCI. Warszawa, PAX 1978, 121 s.

BARDZO KRÓTKIE I NIECO DŁUŻSZE OPOWIEŚCI. Oprac. graf. M. Wieczorek-Heidrich. Poznań, Wydaw. Poznańskie 1984, 273 s., rys.

BUNT ŻAKÓW. Widowisko operowe w 4 aktach. Libretto. Muz. T. Szeligowski. Kraków, PWM 1951, 87 s., nuty

DRAMAT KSIĘŻYCOWY. Sztuka w 2 aktach. Il. R. Twardocha. Kraków, Wydaw. Literackie 1956, 79 s.

DRAMATY. Warszawa, PAX 1986, 607 s., Dzieła wybrane

DROGA POD GÓRĘ. Wiersze. Kraków, Gebethner i Wolff 1931, 18 s.

DWIE MUZY. Poezje. Warszawa, PAX 1965, 318 s.

DZIEŃ GNIEWU. Misterium dramatyczne w 3 aktach. Wyd. 2 zmien. Warszawa, PAX 1971, 139 s.

FAUST ZWYCIĘŻONY. Wiersze. Warszawa, PAX 1958, 131 s.

HAMLET I ŁABĘDŹ. Il. M. Wieczorek-Heidrich. Poznań, Wydaw. Poznańskie 1988, 132 s.

HYMNY MARYJNE. Wyd. 5. Warszawa, PAX 1976, 69 s.; tabl., il.

INNE KWIATKI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASSYŻU. Warszawa, PAX 1976, 274 s., Miniatury Literackie

JA JESTEM ŻYD Z WESELA. Oprac. graf. A. Jeziorkowski. Wyd. 2. Poznań, Wydaw. Poznańskie 1983, 41 s., il., portr., fot.

JARZMA. Wiersze. Warszawa - Kraków, Gebethner i Wolff 1928, 37 s.

JEROZOLIMA ŚWIATŁA I MROKU. Poemat. Warszawa, Druk. Braci Wójcikiewicz 1935, 13 s.

JEZUS Z NAZARETHU. T. 1-4. Warszawa, PAX 1987, 4 t. 2 vol.

T. 1-2 Czas milczenia. Czas wody żywej. Wyd. 7. 526 s.

T. 3-4 Czas chleba i światła. Pełnia czasu. Wyd. 6. 494 s.

KRAJOBRAZY WŁOSKIE. Oprac. graf. M. Wieczorek-Heidrich. Poznań, Wydaw. Poznańskie 1982, 138 s.

KRĄG BIBLIJNY. Wyd. 2. Warszawa, PAX 1977, 166 s.

KRĄG BIBLIJNY I FRANCISZKAŃSKI. Warszawa, PAX 1981, 402 s., Dzieła wybrane

KRONIKI ASSYŻU. Wyd. 4. Warszawa, PAX 1976, 105 s.

KRÓL I AKTOR. Sceny dramatyczne. Wyd. 2. Warszawa, PIW 1954, 113 s.

KRÓL STANISŁAW AUGUST. Dramat w 3 aktach. Warszawa, Czytelnik 1956, 67 s.

KSIĘGA MODLITW DAWNYCH I NOWYCH. (Wyd. 2. poszerz.) Poznań, Wydaw. "W DRODZE" 1987, 126 s.

LEGION ŻYDOWSKI ADAMA MICKIEWICZA. Dzieje i dokumenty. Warszawa, Wydaw. "Menora" 1932, 70 s.

MARCHOŁT. Komedia sowizdrzalska w ośmiu sprawach. Rys. A. Stopka. Wyd. 2. Kraków, Wydaw. Literackie 1959, 155 s., tabl., bibliogr. Biblioteka Teatrów Ludowych

MILCZENIE. Dramat w 3 aktach. Warszawa, PIW 1957, 94 s.

NOCE NARODOWE. Dramaty wybrane. Warszawa, PIW 1954, 518 s.

PATRIARCHOWIE. Warszawa, PAX 1986, 105 s.

PIEŚŃ O MOIM CHRYSTUSIE. Poezje. Wyd. 8. Warszawa, PAX 1988, 202 s., il.

PIEŚŃ O ŻYCIU I ŚMIERCI CHOPINA. Oprac. graf. A. Jeziorkowski. Poznań, "W DRODZE" 1987, 96 s.

POEZJE. WIERSZE LIRYCZNE. POEMATY I HYMNY. Wstęp Z. Lichniak. Warszawa, PAX 1980, 511 s. Dzieła Wybrane.

POKUTNIK Z OSJAKU. Oratorium. Oprac. graf. M. Zalejski. Warszawa, PAX 1979, 58 s.

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO. Dramat w 3 aktach. Wyd. 2. Warszawa, Czytelnik 1956, 198 s.

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO I INNE DRAMATY. Poznań, Wydaw. Poznańskie 1979, 429 s.

PROROK JONASZ. Oprac. graf. M. Wieczorek-Heidrich. Warszawa, PAX 1983, 98 s., rys.

PRZEMYSŁAW II. Ballada dramatyczna w 3 aktach. Poznań, Merkuriusz 1948, 49 s.

PRZYPADKI MOJEGO ŻYCIA. Poznań, "W DRODZE" 1988, 316 s.

ŚMIERĆ NA WYBRZEŻU ARTEMIDY. Dramaty. Poezje. Warszawa, PAX 1961, 255 s.

TEATR ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ORAZ INNE DRAMATY. Warszawa, PAX 1958, 369 s., 3 nlb.

TRAGEDIA JULIANA KLACZKI. Warszawa, Druk. Braci Wójcikiewicz 1933

WĘZŁY I MIECZE. Wiersze. Warszawa, Druk. Braci Wójcikiewicz 1933, 22 s.

WOJNA ŻAKÓW Z PANAMI. Komedia. Drzeworyty. M. Hiszpańska-Neumann. Warszawa, Iskry 1954, 180 s., 8 nlb., il.

ZMOWA EUNUCHÓW. Zbiór pamfletów. Warszawa, Ch. Brzoza 1936, 138 s.

ZNAKI WOLNOŚCI. Dramat w 4 aktach z prologiem. Warszawa, Czytelnik 1953, 98 s.

Chronologia twórczości Romana Brandstaettera

1928 Jarzma

1931 Droga pod górę

1932 Legion Żydowski Adama Mickiewicza. Dzieje i dokumenty.

1933 Węzły i miecze. Wiersze.

1933 Tragedia Juliana Klaczki

1934 Królestwo Trzeciej Świątyni

1935 Jerozolima światła i mroku

1936 Zmowa Eunuchów. Zbiór pamfletów.

1947 Kroniki Assyżu

1948 Powrót syna marnotrawnego. Dramat w 3 aktach.

1948 Przemysław II. Ballada dramatyczna w 3 aktach.

1951 Bunt Żaków. Widowisko operowe w 4 aktach.

1952 Król i aktor. Sceny dramatyczne.

1953 Znaki wolności. Dramat w 4 aktach z prologiem.

1954 Wojna żaków z panami

1954 Marchołt. Komedia sowizdrzalska w ośmiu sprawach.

1954 Noce narodowe. Dramaty wybrane.

1956 Dramat księżycowy. Sztuka w 2 aktach.

1956 Król Stanisław August. Dramat w 3 aktach.

1957 Milczenie. Dramat w 3 aktach.

1958 Faust zwyciężony

1958 Teatr Świętego Franciszka oraz inne dramaty

1960 Pieśń o moim Chrystusie. Poezje.

1961 Śmierć na Wybrzeżu Artemidy. Dramaty. Poezje.

1962 Dzień gniewu. Misterium dramatyczne w 3 aktach.

1963 Hymny Maryjne

1965 Dwie muzy. Poezje.

1967 Jezus z Nazarethu (t. 1: Czas milczenia)

1969 Jezus z Nazarethu (t. 2: Czas wody żywej)

1971 Jezus z Nazarethu (t. 3: Czas chleba i światła)

1973 Jezus z Nazarethu (t. 4: Pełnia czasu)

1975 Krąg biblijny

1976 Inne kwiatki Świętego Franciszka z Assyżu

1978 Bardzo krótkie opowieści

1979 Powrót syna marnotrawnego i inne dramaty

1979 Pokutnik z Osjaku

1980 Dzieła wybrane. Poezje. Wiersze liryczne, poematy i hymny.

1981 Ja jestem Żyd z "Wesela"

1981 Krąg biblijny i franciszkański. Dzieła wybrane.

1982 Krajobrazy włoskie

1983 Prorok Jonasz

1984 Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści

1985 Księga modlitw dawnych i nowych

1986 Dramaty. Dzieła wybrane.

1986 Patriarchowie

1987 Pieśń o życiu i śmierci Chopina

1988 Hamlet i łabędź

1988 Przypadki mojego życia

Przekłady

1952 Shakespeare William, Hamlet. Królewicz duński.

1952 Shakespeare William, Król Ryszard III

1953 Shakespeare William, Kupiec wenecki

1958 Shakespeare William, Antoniusz i Kleopatra

1962 Shakespeare William, Król Henryk IV. Część 1

1964 Słowo nad Słowami. Antologia poezji starego przymierza (wybór i przekład).

1968 Psałterz

1972 Cztery poematy biblijne

1978 Pisma świętego Jana Ewangelisty

1980 Ewangelia według Świętego Marka

1982 Ewangelia według Świętego Łukasza

1983 Dzieła wybrane. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Psałterz.

1984 Święty Łukasz Ewangelista. Dzieje Apostolskie.

1984 Dzieła wybrane. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Cztery poematy.

1986 Ewangelia według Świętego Mateusza

1988 Pieśń nad pieśniami

Wywiady pisarza i wypowiedzi prasowe (wybór)

1.RADIO I ŚWIAT 1947 nr 19, s. 4

2.ŚWIAT 1948 nr 40, s. 3, rys.

3.EXPRESS POZNAŃSKI 1950 nr 1135, s. 4

4.GŁOS WIELKOPOLSKI 1950 nr 125, s. 4

5.DZIENNIK ŁÓDZKI 1951 nr 204, s. 2

6.GŁOS WIELKOPOLSKI 1951 nr 236, s. 4

7.MUZYKA 1951 nr 2, s. 15-16

8.SŁOWO POLSKIE 1951 nr 192, s. 4

9.ŻYCIE WARSZAWY 1951 nr 181, s. 5

10.KURIER CODZIENNY 1952 nr 73, s. 4

11.NOWA KULTURA 1952 nr 23, s. 11

12.ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1952 nr 53, s. 5

13."Król i aktor" i wiek oświecenia. Program Teatru Polskiego, Warszawa 1952

14.GŁOS WIELKOPOLSKI 1952 nr 51, s. 3

15.NOWA KULTURA 1952 nr 22, s. 10-11

16.NOWINY TYGODNIA, dodatek do NOWIN RZESZOWSKICH 1952 nr 23, s. 3

17.ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1953 nr 201, s. 4

18.NOWA KULTURA 1953 nr 9, s. 3

19.DZIENNIK ŁÓDZKI 1953 nr 162, s. 3, fot.

20.ŁÓDZKI EXPRESS ILUSTROWANY 1955 nr 136, s. 4

21.ŻYCIE LITERACKIE 1955 nr 10, s. 12

22.DZIENNIK POLSKI 1955 nr 142, s. 1

23.DIALOG 1956 nr 8, s. 128-135

24.Od A do Z 1956 nr 20, s. 1

25.DZIENNIK POLSKI 1957 nr 100, s. 3

26.DZIENNIK POLSKI 1957 nr 180, s. 4

27.PRZEMIANY 1957 nr 24, s. 6

28.BIULETYN INFORMACYJNY PAX 1958 z. 5, s. 46-60

29.TYGODNIK POWSZECHNY 1958 nr 32, s. 6, fot.

30.ŻYCIE LITERACKIE 1958 nr 23, s. 3, 9, fot.

31.SVOBODNE SLOVO 1958 (z dn. 23.04.), s. 4

32.SŁOWO POWSZECHNE 1960 nr 147, s. 6

33.TEATR 1962 nr 2, s. 21

34.TEATR 1962 nr 3, s. 15-16

35.SŁOWO POWSZECHNE 1962 nr 100, s. 1, 2

36.SŁOWO POWSZECHNE 1963 nr 298, s. 4

37.ŻYCIE LITERACKIE 1963 nr 50, s. 12

38.DIE PRESSE 1963 (z dn. 18.11.)

39.KIERUNKI 1964 nr 11, s. 12

40.ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1965 nr 271, s. 6

41.MYŚL SPOŁECZNA CARITAS 1965 nr 16, s. 6-7

42.KIERUNKI 1965 nr 10, s. 5, fot.

43.ŻYCIE KATOLICKIE W POLSCE 1966 nr 10, s. 34-50

44.SŁOWO POWSZECHNE 1967 nr 72/73, s. 5, fot.

45.SŁOWO POWSZECHNE 1970 nr 201, s. 2

46.KIERUNKI 1970 nr 51/52, s. 3, fot.

47.KIERUNKI 1971 nr 2, s. 11

48.SŁOWO POWSZECHNE 1971 nr 85/87, s. 6, fot.

49.TEATR 1972 nr 1, s. 4-6

50.STOLICA 1972 nr 46, s. 6-7

51.SŁOWO POWSZECHNE 1973 nr 95/96, s. 5

52.WROCŁAWSKI TYGODNIK KATOLICKI 1973 nr 15/16, s. 5

53.ŻYCIE I MYŚL 1973 nr 8/9, s. 47-57

54.TYGODNIK POWSZECHNY 1973 nr 51/52, s. 6-7

55.PANORAMA 1974 nr 9, s. 23

56.SŁOWO POWSZECHNE 1976 nr 109, s. 4

57.TYDZIEŃ 1976 nr 19, s. 14

58.W DRODZE 1976 nr 7, s. 9-11

59.KIERUNKI 1977 nr 24, s. 4

60.KIERUNKI 1978 nr 52/53, s. 1, 7

61.EXPRESS POZNAŃSKI 1980 nr 246, s. 1-2

62.GŁOS WIELKOPOLSKI 1980 nr 254, s. 3

63.KULTURA 1980 nr 42, s. 3-4

64.SŁOWO POWSZECHNE 1980 nr 4, s. 1-2

65.NOWE KSIĄŻKI 1981 nr 21, s. 4-11

66.SŁOWO POWSZECHNE 1981 nr 97, s. 9

67.W DRODZE 1983 nr 6, s. 7-27

Uhonorowanie twórczości literackiej Romana Brandstaettera

Nagrody i wyróżnienia literackie

1951 Państwowa Nagroda Artystyczna I stopnia w dziedzinie literatury

1957 Wyróżnienie na międzynarodowym konkursie dramatopisarskim w Bregencji (Austria) za sztukę Milczenie

1958 Nagroda im. Wł. Pietrzaka za całokształt pracy literackiej

1963 Nagroda przyznana przez Komitet ds. Radia i Telewizji za dramat Odys płaczący

1965 Wyróżnienie na festiwalu w Bregencji za sztukę Dzień gniewu

1966 Brązowy Medal Academie Rhodanienne des Lettres za wiersze w przekładzie francuskim

1971 Nagroda Literacka amerykańsko-polskiej Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego za całokształt twórczości dramatopisarskiej i przekłady z utworów Shakespeare'a (przyznana za rok 1970)

1973 Nagroda Polskiego PEN-Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu

1974 Nagroda Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego

1974 Nagroda Literacka im. W. Pietrzaka przyznana przez Stowarzyszenie PAX

1975 I nagroda w kategorii pieśni na Festiwalu Piosenki Religijnej SACROSONG

1975 I Nagroda w konkursie - plebiscycie Radia Wolna Europa na najlepszą książkę roku 1975 wydaną w kraju (Krąg biblijny)

1978 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki z okazji 50-lecia działalności literackiej

1981 Nagroda Literacka im. Jana Kasprowicza

1987 Austriacka Nagroda im. Gottfrieda von Herdera za rok 1986

Odznaczenia państwowe

1955 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1976 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczenia regionalne

1958 Nadanie godności obywatela honorowego m. Zakopanego za działalność literacką i społeczną

1978 Odznaka honorowa Miasta Poznania

Opracowania w wyborze

A. Pozycje zwarte

Bartelski Lesław M., Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-1974. Warszawa, WAiF 1977 (s. 35-36: Brandstaetter Roman)

Bugaj E., Filozofia osoby R. Brandstaettera. Doświadczenie moralne i filozofia człowieka. Częstochowa 1999

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Warszawa 1984

Bystrzycki P., Szabasy z Brandstaetterem. Poznań 1995

Bzdawka U., Paszkowska B., Roman Brandstaetter - poradnik bibliograficzny. Poznań, WBP 1989

Bzdawka Urszula, Pisarze Wielkopolski (1970-1980). Poznań, Woj. Bibl. Publ. 1981 (s. 10-12: Roman Brandstaetter). Pomocnicze Materiały Bibliograficzne

Chadzinikolau Nikos, Mańkowski Jerzy, Pisarze Wielkopolski. Informator. Poznań, Wydaw. Pozn. 1971 (s. 20-32: Roman Brandstaetter)

Góra J., Gość wiecznego domu. Poznań 1990

Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Warszawa, Interpress 1984 (s. 86-87: Roman Brandstaetter)

Lichniak Z., Bliżej Brandstaettera. Poezje. Wiersze liryczne. Poematy. Warszawa 1980

LPol T. 1. Warszawa, PWN 1984, s. 100-101

Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2. Warszawa, WP 1981, s. 25-26

Marzec A., Wielkość małych form. Co jest w człowieku... Łódź 1993

Morawczyński M., Szlakami pióra: związki regionu tarnowskiego z literaturą. Tarnów 1989

Poznań literacki - książki i ludzie. Pod red. J. Mańkowskiego. Poznań, Pałac Kultury 1964 (s. 13-17: Roman Brandstaetter)

RL 1955-1981. Informacje biograficzne ew. omówienia zawarte w artykułach w poszczególnych rocznikach

Ryszka Cz., Milczący obecni i inne szkice o pisarzach katolickich. Katowice 1984

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa, PWN 1963, s. 260-263

Stabryła S., Hellada i Roma w Polsce. Kraków 1983

B. Artykuły

A. B., Roman Brandstaetter (1906-1987). PRZGLĄD KATOLICKI 1987 nr 46, s. 7

A. B., Roman Brandstaetter. NOWE KSIĄŻKI 1981 nr 21, okł.

(ag)., SŁOWO POLSKIE 1951 nr 192, s. 4

A. S., ZARZEWIE 1983 nr 25, s. 11

Adamczyk M., Rozważania nad poezją Romana Brandstaettera. ŻYCIE I MYŚL 1987 nr 3/4, s. 63-71

ama., ŚWIAT 1948 nr 50, s. 3

Artemski J., Człowiek, który chciał nas uczyć Polski. DZIŚ I JUTRO 1949 nr 7, s. 8

Auderska H., O sztuce. NOWA KULTURA 1952 nr 23, s. 11

Babraj M., Andrzej. W DRODZE 1981 nr 2, s. 3-5

Babraj M., Dziękujemy Bogu, że był z nami. Słowo pożegnania. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 23-24

(Bajerowicz M.) mb, TYDZIEŃ 1977 nr 51, s. 15

Balicki S.W., Czy tęsknota musi być Golgotą? DZIENNIK LITERACKI 1947 nr 5, s. 6

Bank J., Najnowsze polskie przekłady biblijne: Biblia Brandstaettera. Tłumaczenie czterech Ewangelii na język potoczny. TYGODNIK POLSKI 1982 nr 5, s. 12; nr 6, s. 14, il.

Barczyk Z., TAK I NIE 1983 nr 13, s. 13

Bartoszewski K., PRZEWODNIK KATOLICKI 1981 nr 44, s. 6

Bąk W., "Kroniki Asyżu" Romana Brandstaettera. ŚWIAT 1948 nr 45, s. 3

Bąk W., GŁOS WIELKOPOLSKI 1948 nr 359, s. 3

Bechczyc-Rudnicka M., To jest teatr poetycki. PROGRAM TEATRU im. J. Osterwy (Lublin) 1956, s. 9-10

Bechczyc-Rudnicka M., W sprawie inscenizacji "Dramatu Księżycowego". KIERUNKI 1956 nr 12, s. 11

Bednarek H., Piękna opowieść o Jezusie. SŁOWO POWSZECHNE 1967 nr 179, s. 4

Beniamino A., Tłumaczka "Chłopów" o dramatach Brandstaettera. DZIENNIK LITERACKI 1947 nr 6, s. 6

(Beryt Z.), zb., Pół wieku twórczości Romana Brandstaettera. GAZETA ZACHODNIA 1978 nr 249, s. 2

Bielatowicz J., ORZEŁ BIAŁY 1959 nr 25, s. 6

BIULETYN INFORMACYJNY PAX 1959 nr 7, s. 113

(bk), GAZETA POZNAŃSKA 1981 nr 117, s. 3

Błachut W., Teatr na co dzień i Millennium. WIEŚCI 1959 nr 48, s. 8

Bocheński A., Komentarze i wycinki. KIERUNKI 1967 nr 34, s. 12

Borzęcki M., ŻYCIE WARSZAWY 1951 nr 181, s. 5

Bracia Rojek, Piękne przedstawienie w Krakowie. PRZEKRÓJ 1947 nr 139, s. 12

Brandstaetter i Broniewski w radio czeskim. TEATR 1958 nr 23, s. 18

Brandstaetter R. w Czechosłowacji. TRYBUNA ROBOTNICZA 1958 nr 133, s. 7

Brandstaetter R., Dramat o Jezusie. TYGODNIK POWSZECHNY 1979 nr 9, s. 1, 3

Brandstaetter R., Jak wierzą Polacy. W DRODZE 1998 nr 4

Brandstaetter R., Kim jest trzeci jeździec. TYGODNIK POWSZECHNY 1977 nr 43, s. 4

Brandstaetter R., Listy... do Jana Wiktora z lat 1927-1967. PAMIĘTNIK LITERACKI 1991 z. 1

Brandstaetter R., Najbardziej różowy sen. TEATR 1956 nr 7, s. 22

Brandstaetter R., Na moim warsztacie, KIERUNKI 1965 nr 9, s.4

Brandstaetter R., Niewygłoszone przemówienie o T. Żychiewiczu i jego pisarstwie. TYGODNIK POWSZECHNY 1978 nr 23, s. 3

Brandstaetter R., O Hamlecie i Fortynbrasie. DIALOG 1957 nr 8, s. 128-135

Brandstaetter R., O pracy nad "Królem i aktorem". NOWA KULTURA 1952 nr 22, s. 10

Brandstaetter R., Ostatni wywiad. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI 1987 nr 2, s. 23-27

Brandstaetter R., Pisane w podróży. WIĘŹ 1975 nr 4, s. 3-6

Brandstaetter R., Potępiamy atomowych podżegaczy. GŁOS WIELKOPOLSKI 1950 nr 125, s. 4

Brandstaetter R., Szpada i kij. TEATR 1956 nr 7, s. 4-6

Brandstaetter R., W sprawie "Milczenia". ŻYCIE LITERACKIE 1957 nr 5, s. 10

Brandstaetter wystawia na Zachodzie. PRZEKRÓJ 1958 nr 668, s. 12

(Braniecki W.) bran, Austriacka nagroda dla R. Brandstaettera. Informacja własna. GŁOS WIELKOPOLSKI 1986 nr 301, s. 1

(Braniecki W.) bran, "Czwartek literacki" Romana Brandstaettera. GŁOS WIELKOPOLSKI 1981 nr 26, s. 2

Brończyk K., KIERUNKI 1959 nr 6, s. 9

Brończyk K., Brandstaettera poszukiwanie. KIERUNKI 1961 nr 8, s. 5

Brończyk K., TYGODNIK POWSZECHNY 1954 nr 32, s. 11

Brończyk K., Twórczość Romana Brandstaettera. BIULETYN INFORMACYJNY PAX 1958 nr 7/8, s. 93-100

Brzezińska R., Brandstaettera droga pod górę. KIERUNKI 1986 nr 1, s. 10-11, il.; nr 4, s. 12

Brzezińska R., Do Itaki. Rozmowy z ... cz. 2. ŻYCIE I MYŚL 1990 nr 3/4, s. 45-55

Brzezińska R., Droga pod górę. Rozmowy z ... cz. 3. ŻYCIE I MYŚL 1990 nr 11/12, s. 43-54

Brzezińska R., Jubileusz Romana Brandstaettera. KIERUNKI 1986 nr 4, s. 12

Brzezińska R., Moja podróż sentymentalna. Rozmowy z ... cz. 1. ŻYCIE I MYŚL 1989 nr 7/8, s. 68-80

Brzezińska R., Poświęcenie tablicy na domu Romana Brandstaettera. PRZEWODNIK KATOLICKI 1990 nr 22, s. 6

Brzezińska R., Przygoda Romana Brandstaettera. PRZEWODNIK KATOLICKI 18 marca 1990, s. 7

Brzezińska R., SŁOWO POWSZECHNE 1988 nr 254, s. 6

Brzezińska R., W pierwszą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera. SŁOWO POWSZECHNE 1988 nr 189, s. 4

Brzeziński M., SŁOWO POWSZECHNE 1974 nr 292, s. 1-2, fot.

Budziński B., NAPRZÓD 1936 nr 235

Budzyk K., PROGRAM TEATRU LUDOWEGO (Warszawa) 1955 nr (z 20 IV), s. 1-3

Bugaj E., Ciąg dalszy rozmowy... NOWE KSIĄŻKI 1998 nr 9

Bugaj E., Roman Brandstaetter. PAMIĘTNIK LITERACKI 1998 nr 7-8

Bugaj E., R. Brandstaetter 1946-1987. PAMIĘTNIK LITERACKI 1999 nr 1-2

Buszko-Nowak B., ARGUMENTY 1976 nr 3, s. 11

Butryniczuk B., Tradycja w służbie współczesności. NOWA KULTURA 1952 nr 20, s. 4

Bystrzycki P., Siedem świateł ... W DRODZE 1986 nr 1-2, s. 19-21

Bystrzycki P., Czy wiemy jaka strata? SŁOWO POWSZECHNE 1987 nr 214, s. 6

C. E., TEATR 1962 nr 3, s. 15-16

Chmiel J., Powieść - wyznanie. TYGODNIK POWSZECHNY 1976 nr 18, s. 3

Chojnacki Z., TYGODNIK KULTURALNY 1985 nr 30, s. 9

Chrzanowski T., Szabasy z Brandstaetterem. KULTURA 1996 nr 6

Ciesielski Z., POMORZE 1964 nr 9, s. 6

Csató E., Nowa sztuka Brandstaettera. TEATR 1952 nr 8, s. 6-7

Csokor F. T., Mane tekel. Tłum. R. Brandstaetter. DIALOG 1962 nr 5, s. 27-48

Cybulska M.E., TYDZIEŃ 1983 nr 26, s. 7

Cybulska M.E., TYDZIEŃ POLSKI 1988 nr 37, s. 9

Czajkowski M., O wierze we Wrocławiu. ZNAK 1968 nr 3, s. 362-376

Czejarek K., GŁOS PRACY 1979 nr 197, s. 6

(Danecki R.) r, EXPRESS POZNAŃSKI 1964 nr 158, s. 3

(Danecki R.) r, EXPRESS POZNAŃSKI 1986 nr 208, s. 8

Danielewiczowa M., WIADOMOŚCI 1955, nr 28

Dąbrowski F., Nasze rozmowy o muzyce. SŁOWO POWSZECHNE 1987 nr 214, s. 6

DIALOG 1956 nr 7, s. 86-92 (stenogram dyskusji odbytej w red. DIALOGU)

Dłuska M., Pismo Św. i my. TYGODNIK POWSZECHNY 1976 nr 34, s. 1, 4

Dobosz A., NOWA KULTURA 1955 nr 22, s. 6

Dolecki Z., KIERUNKI 1963 nr 36, s. 5

Dolecki Z., KIERUNKI 1969 nr 43, s. 8

Dolecki Z., Prozą - wierszem lub dialogiem. KIERUNKI 1973 nr 51/52, s. 12

Dolecki Z., KIERUNKI 1977 nr 11, s. 9

Dolecki Z., KIERUNKI 1977 nr 42, s. 8

Dolecki Z., Słowo, prawda, człowiek. KIERUNKI 1967 nr 9, s. 7

Dolecki Z., Świadectwa współczesnego poety. KIERUNKI 1969 nr 43, s. 8

Drajewski S., Poetycki świat Brandstaettera. KIERUNKI 1986 nr 44, s. 11

Dramaturgia Romana Brandstaettera. TEATR 1972 nr 18, s. 26

Dulęba M., DZIENNIK BAŁTYCKI 1964 nr 90, s. 4

Dużyk J., Brandstaetter - żywy człowiek. PRZEWODNIK KATOLICKI nr 47, s. 15

Dużyk J., Brandstaetter R.: Widziałem wielu bogów. Listy ... do Jana Wiktora, cz. 1-2. Opracowanie. W DRODZE 1991 nr 11, s. 17-29; nr 12, s. 47-61

Dużyk J., Brandstaetter Roman: Jak wierzą Polacy? W DRODZE 1998 nr 4, s. 46-51

Dużyk J., Brandstaetter Roman: Listy ... do Jana Wiktora z lat 1927-1967. Opracowanie. PAMIĘTNIK LITERACKI 1991 z. 1, s. 167-218

Dużyk J., Dramat Żyda z "Wesela". TWÓRCZOŚĆ 1981 nr 6, s. 133-135

Dużyk J., DZIENNIK POLSKI 1984 nr 265, s. 4

Dużyk J., Fascynacje włoskie Romana Brandstaettera. KIERUNKI 1989 nr 2, s. 5

Dużyk J., Fascynacje włoskie Romana Brandstaettera. PRZEWODNIK KATOLICKI nr 39, s. 10-11

Dużyk J., KIERUNKI 1989 nr 33, s. 10

Dużyk J., O listach Romana Brandstaettera do Jana Wiktora. W DRODZE 1991 nr 11, s. 13-16

Dużyk J., PRZEGLĄD POWSZECHNY 1984 nr 5, s. 276-280

Dużyk J., RUCH LITERACKI 1994 z. 1/2, s. 150-154

Dużyk J., TWÓRCZOŚĆ 1980 nr 1, s. 121-123

Dybowski J.T., "Morska" premiera BTD w Słupsku. GŁOS TYGODNIOWY 1958 nr 45, s. 1

Dybowski J.T., Tło historyczne dramatu. PROGRAM BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO (Koszalin) 1958/59

Dz. J., ŻYCIE I MYŚL 1960 nr 3-4, s. 144-146

Dzidko B., Kto napisze dobry dramat o Koperniku? WARMIA I MAZURY 1971 nr 7/8, s. 51-52

Dzieduszycki W., "Znaki wolności" na scenie wrocławskiej. TEATR 1954 nr 16, s. 17-18

Dzieduszycki W., GAZETA ROBOTNICZA 1951 nr 202, s. 5

DZIENNIK POLSKI 1955 nr 142, s. 2

DZIENNIK POLSKI 1960 nr 82, s. 4

Dziuba J., Poezja i moralność. ŻYCIE I MYŚL 1959 nr 11/12, s. 124-128

Eberhardt K., Poza i bohaterstwo. KAMENA 1956 nr 10, s. 23-27

ECHO KRAKOWA 1951 nr 35, s. 4, il.

(Em. Em.), SŁOWO POWSZECHNE 1977 nr 266, s. 4

E. R., NOWY NURT 1958 nr 5, s. 11

Eustachiewicz L., PAMIĘTNIK LITERACKI 1961 z. 1

Fallek W., MIESIĘCZNIK ŻYDOWSKI 1931 t. 2 nr 8, s. 191-192

Faytt T., HOMO DEI 1961 nr 2, s. 187-188

Florczak Z., O "Znakach wolności" niedwuznacznie. SPRAWY I LUDZIE 1954 nr 4

Fornalczyk F., NURT 1966 nr 11, s. 53-54

Fornalczyk F., W sferze jednego z najpiękniejszych mitów. NURT 1975 nr 10, s. 15

Frühling J., Granice fikcji historycznej. TEATR 1953 nr 19, s. 9

Frühling J., Od A do Z, dod. tyg. DZIENNIK POLSKI 1953 nr 35

(g)., ŻYCIE WARSZAWY 1957 nr 32, s. 4

Gerard A., DZIŚ I JUTRO 1955 nr 22, s. 7

Gerard A., Marchołt, czyli parada włóczęgów. DZIŚ I JUTRO 1955 nr 22, s. 7

Gerard A., Na pograniczu mistyki i mistyfikacji. DZIŚ I JUTRO 1954 nr 43, s. 4-5; nr 44, s. 6-7

Giebułtowicz J., Psalmista. PRZEGLĄD KATOLICKI 1987 nr 46, s. 1, 7

Glumińska E., Dlaczego cierpienie? PRZEWODNIK KATOLICKI 1975 nr 7, s. 6

Godlewska J., Brandstaettera dramaty wędrowania. DIALOG 1983 nr 11, s. 114-118

Gontyna A., GŁOS KATOLICKI 1954 nr 36, s. 388

Góra J., Był jak przechodzień do domu Ojca. W dziesiątą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera. W DRODZE 1997

Góra J., Pomiędzy karczmą, dworem i kościołem. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 29-35

Góra J., Jubileusz. TYGODNIK POWSZECHNY 1986 nr 51-52, s. 8

Góra J., Jubileusz 75-lecia. TYGODNIK POWSZECHNY 1981 nr 6, s. 1-2

Góra J., Trzy Ojczyzny. PRZEGLĄD KATOLICKI 1989 nr 20, s. 1, 4

Góra J., W DRODZE 1996

Górnicki G., Raj nieodzyskany. ŻYCIE LITERACKIE 1987 nr 43, s. 5

Górska M., Pożegnanie z Mistrzem. GŁOS WIELKOPOLSKI z 7.09.1990

Górski J., DZIŚ I JUTRO 1954 nr 20, s. 8

Grajewska A., Czas milczenia. KIERUNKI 1967 nr 32, s. 4

Greń Z., GAZETA KRAKOWSKA 1954 nr 180, s. 3

Greń Z., Znaki wolności. Teatr zamknięty. ŻYCIE LITERACKIE 1987 nr 44, s. 9

Greń Z., ŻYCIE LITERACKIE 1977 nr 5, s. 5

Grodzicki A., Farsa pseudorybałtowska. ŻYCIE WARSZAWY 1955 nr 93, s. 4

Gromadzińska M., Szabasy z Brandstaetterem. ŻYCIE I MYŚL 1996 nr 2

Grzegorczyk J., Jesteś tym, kim będziesz jutro. W DRODZE 1997 nr 9, s. 66-71

Grzegorczyk J., Najpiękniejsza przygoda życia. W DRODZE 1992 nr 1, s. 66

Grzegorczyk J., Nie bój się bezsenności. O św. Franciszku Romana Brandstaettera. W DRODZE 1991 nr 6, s. 43-51

Grzegorczyk J., Optymistyczny pesymista ... W DRODZE 1986 nr 1-2, s. 8-18

Grzegorczyk J., Poznaniacy, portretów kopa i trochę. W DRODZE 1996, s. 25-30

Grzegorczyk J., W DRODZE 1994, s. 239-244

Grzegorczyk J., Wystarczy mi jedno życie. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 36-41

Hagenau G., Dziewiąta elegia. Tłum. z niem. R. Brandstaetter. KIERUNKI 1960 nr 37, s. 3

(hb), GŁOS WIELKOPOLSKI 1954 nr 243, s. 4

Hennelowa J., TYGODNIK POWSZECHNY 1967 nr 31, s. 4;

Hernas C., ZESZYTY WROCŁAWSKIE 1949 nr 1-2, s. 149-151

Hobanowski S., Autor i aktor. WIDNOKRĘGI 1952 nr 22

Horvath O. von, Sąd ostateczny. Tłum. R. Brandstaetter. DIALOG 1965 nr 2, s. 38-40

H. S., ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1952 nr 53, s. 5

Hubert W., BEGEGNUNG MIT POLEN 1964 nr 1-2, s. 65

Hutnikiewicz A., Kroniki Assyżu. DZIŚ I JUTRO 1948 nr 42, s. 7

Jamroziak W., Do wielokrotnego czytania. GŁOS WIELKOPOLSKI 1979 nr 133, s. 6

Jamroziak W., Sztuka kondensacji. GŁOS WIELKOPOLSKI 1985 nr 16, s. 5

Jan Paweł II, Tekst depeszy kondolencyjnej do arcybiskupa J. Stroby. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 18

Jańczak M., DROGOWSKAZY 1988 nr 2, s. 35-36

Jarosik E., Podróż sentymentalna. WPROST 1985 nr 1, s. 25

Jasienica P., Z teatrów. TYGODNIK POWSZECHNY 1949 nr 9, s. 6

Jasińska Z., Inspiracja i wyraz religijny w twórczości Romana Brandstaettera. W DRODZE 1981 nr 2, s. 27-33

Jasińska Z., R. Brandstaetter. TYGODNIK POWSZECHNY 1967 nr 12, s. 4

Jasińska Z., Moralność i intelekt, TYGODNIK POWSZECHNY 1960 nr 14, s. 4

Jasińska Z., Szlakami Ziemi Świętej, TYGODNIK POWSZECHNY 1961 nr 13, s. 5

Jasińska Z., TYGODNIK POWSZECHNY 1967 nr 12, s. 4

Jasińska-Wojtkowska M., Powieść o Jezusie. WIĘŹ 1974 nr 6, s. 45-59

Jaszcz, TRYBUNA LUDU 1949 nr 121, s. 6

J. Dz. , ŻYCIE I MYŚL 1960 nr 3-4, s. 144-6

Jelicz A., ROCZNIK LITERACKI 1967, s. 219-220

Jończak M., R. Brandstaetter, Śpiewać będę Panu ... DROGOWSKAZY 1988 nr 2, s. 35-36

Jończyk S., 40-lecie twórczości Romana Brandstaettera. SŁOWO POWSZECHNE 1965 nr 272, s. 4

Jończyk S., SŁOWO POWSZECHNE 1963 nr 43, s. 6

Jończyk S., ŻYCIE KATOLICKIE 1964 nr 20, s. 2

Jurkowski S., Czym jesteś Słowo ... KULTURA OŚWIATA NAUKA 1985 nr 1/2, s. 148-155

Jurkowski S., Przed tajemnicą nieodczytaną ... KIERUNKI 1986 nr 1, s. 11

Jurkowski S., SŁOWO POWSZECHNE 1979 nr 81, s. 4

Jurkowski S., Wieczne są obroty Boga. KIERUNKI 1987 nr 42, s. 11, il.

JUTRO POLSKI 1967 nr 5, s. 3

Kaczyński J., Powieść o Chrystusie. TYGODNIK POWSZECHNY 1970 nr 4, s. 4

Kaleta R., Dlaczego wolę Żeromskiego. SPRAWY I LUDZIE 1954 nr 6

Kania K., KIERUNKI 1985 nr 1, s. 13, il.

Kański J., Ballada o Przemysławie II. RUCH MUZYCZNY 1987 nr 4, s. 4-5

Karren T., Brama do raju (2). W DRODZE 1993 nr 5, s. 75-84

Karren T., Brama do raju (3). Jerozolima 1942-1945. W DRODZE 1993 nr 6

Karren T., Brama do raju. Pamiętnik z czasów wojny. W DRODZE 1993 nr 4, s. 42-51

Karren T., TYDZIEŃ POLSKI 1988 nr 8, s. 10

Kazimierczyk B., ODRODZENIE 1985 nr 21, s. 10-11, il.

Kępińska P., Modlitwa Romana Brandstaettera. W DRODZE 1976 nr 9, s. 102-107

Kępiński P., Amerykański tytoń "Revelation". RZECZPOSPOLITA 1996 nr 91, s. 21

(kg)., GAZETA NIEDZIELNA 1978 nr 1, s. 6

Kielanowski L., TYDZIEŃ POLSKI 1976 nr 8, s. 6-7

KIERUNKI 1964 nr 11, s. 1, 2

KIERUNKI 1967 nr 9, s. 7

Klimalanka A., Wieczór poezji Romana Brandstaettera. ZESZYTY NAUKOWE KUL 1970 nr 3, s. 92-93

Kłoniecki F., R. Brandstaettera powieść o życiu Chrystusa. PRZEWODNIK KATOLICKI 1967 nr 37, s. 332

Knast-Dondajewska L., ŻYCIE I MYŚL 1988 nr 12, s. 15-23

Koenig J., Trzy dni w Lublinie. TEATR 1956 nr 24, s. 11-13

Koński T., NIEDZIELA NA WSI 1949 nr 3, s. 19

Korczak J., Wspomnienie o Romanie Brandstaetterze. TYGODNIK POWSZECHNY 1999 nr 33, s. 15

Kornasowa M., SŁOWO POWSZECHNE 1969 nr 237, s. 4

Kornasowa M., Tylko wówczas jestem. SŁOWO POWSZECHNE 1969 nr 237, s. 4

Korzeniowski T., NOWE KSIĄŻKI 1989 nr 11, s. 53-54

Kosieniak L., SŁOWO POWSZECHNE 1967 nr 49, s. 1, 4

Kossowska M., Jezus z Nazaretu - kim On jest? NOVUM 1975 nr 10, s. 79-111

Kostewicz D., Laudatio dla Brandstaettera. DZIENNIK POLSKI z dn. 27.06.1987

Kozarynowa Z., Brandstaetter - Chrześcijanin - Żyd - Polak. TYDZIEŃ POLSKI 1983 nr 47, s. 9

Kozarynowa Z., TYDZIEŃ POLSKI 1983 nr 47, s. 9

Kozarynowa Z., TYDZIEŃ POLSKI 1984 nr 3, s. 5

Kozarynowa Z., TYDZIEŃ POLSKI 1988 nr 52, s. 11

Kozarynowa Z., WIADOMOŚCI 1963 nr 25, s. 2

Kozera B., Katolicyzm jako program poezji Romana Brandstaettera. ZESZYTY NAUKOWE WSP FIL. POL. Opole 1983 nr 22, s. 173-198

Koźniewski K., Soboty to nie szabasy. WIADOMOŚCI KULTURALNE 1996 nr 33, s. 20

Kragen W., Dramat, którego tematem jest morze. GAZETA KRAKOWSKA 1949 nr 3, s. 8

Kragen W., Nowa opera polska. ŻYCIE LITERACKIE 1951 nr 15, s. 11

Kragen W., ROBOTNIK 1947 nr 327, s. 5

Krajewska A., W mitologicznym kręgu dramatów. WARSZTATY POLONISTYCZNE 1993 nr 3

Krajska E., ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE W POLSCE 1988 nr 2, s. 33-41

Krawczuk A., NOWE KSIĄŻKI 1975 nr 11, s. 48-49

Kruszewska B., Ewangelia Chrystusowa a światopogląd Izraelitów. NOVUM 1977 nr 10, s. 89-99

Kruszewska M., KIERUNKI 1976 nr 30, s. 6

Krzemień T., Jak żyć, by przeżyć godnie. KIERUNKI 1972 nr 28, s. 3, 9

Krzemień T., TU I TERAZ 1985 nr 20, s. 12, il.

Krzemiński Z., Kłopoty z bohaterem. SPRAWY I LUDZIE 1954 nr 7

Kubacki W., Dramatyczna ballada R. Brandstaettera. ECHO TEATRALNE I MUZYCZNE 1948 nr 2, s. 31-32

Kubikowski T., Brandstaetter, czyli ład. DIALOG 1988 nr 3, s. 113-116

Kubikowski Z., O sztuce, krytykach i widzach. SPRAWY I LUDZIE 1954 nr 8

Kudliński T., Dramaturgia i teatr. 25-lecie Polski Rzeczpospolitej Ludowej. ŻYCIE I MYŚL 1969 nr 10, s. 80-95, fot.

Kudliński T., Gra o Rembrandcie. TYGODNIK POWSZECHNY 1947 nr 49, s. 6

Kudliński T., Lubelskie kłopoty teatralne. KIERUNKI 1956 nr 10, s. 10

Kudliński T., Podwójny jubilat. ŻYCIE I MYŚL 1967 nr 7/8, s. 171-183

Kudliński T., Sylwetki dramaturgów: Roman Brandstaetter. SCENA 1972 nr 4, s. 22-24, fot.

Kudliński T., Zaćmienie księżyca. TYGODNIK POWSZECHNY 1956 nr 10, s. 9

Kula W., Zmartwychwstanie. NOWE KSIĄŻKI 1981 nr 21, s. 12-13

Kula W., ŻYCIE I MYŚL 1988 nr 12, s. 15-23

Kundzik J., SŁOWO POWSZECHNE 1971 nr 85/87, s. 6

Kuraś M., Listy Romana Brandstaettera do Janusza Warneckiego, 1948-1969. Opracowanie. PAMIĘTNIK TEATRALNY 1994 z. 3/4, s. 427-504

Kusa M., PO PROSTU 1952 nr 20, s. 4

Kwaśniewski T., Wizja teatru poetyckiego. ŻYCIE CZĘSTOCHOWY 1956 nr 126

(L), Jubileusz 40-lecia twórczości. SŁOWO POWSZECHNE 1967 nr 49, s. 1, 4

Lachmitt W., GŁOS WYBRZEŻA 1964 nr 86, s. 4-5

Lazar D., AL HAMISZMAR 1973 (z dn. 30.03.1973)

Lazar D., Lecheseol we - Leszewat. Tel-Awiw: HA - MENOVA 1973, s. 98

Lazar D., Pegiszotmi - sznej evrej ha - "Masach". RAMAT - GAN 1968, s. 176

Lazar D., Roman Brandstaetter zoche bypras "Paks". MAARIW 1959 (z dn. 23.01.1959)

Lechoń J., O polskiej literaturze dramatycznej. ŻYCIE LITERACKIE 1957 nr 3, s. 4, 11

Lewandowska A., TYGODNIK KULTURALNY 1985 nr 24, s. 4

Lewandowski B., (Sprost.) TYDZIEŃ POLSKI 1984 nr 1, s. 12

Lichniak Z., SŁOWO POWSZECHNE 1977 nr 55, s. 4

Lis J., Epos o Chrystusie. WROCŁAWSKI TYGODNIK KATOLICKI 1967 nr 40, s. 4

Lissa Z., MUZYKA 1951 nr 10, s. 3-29

Listy R. Brandstaettera do J. Warneckiego 1948-1969. PAMIĘTNIK TEATRALNY 1994 z. 3-4

LITERATURA NA ŚWIECIE 1974 nr 8-9

(LK), SŁOWO POWSZECHNE 1963 nr 298, s. 4

Löw Ch., Przed węzłem gordyjskim. MIESIĘCZNIK ŻYDOWSKI 1933 T. 1, s. 175-177

Lubosz B., Opowieści włoskie. TRYBUNA ROBOTNICZA 1956 nr 99, s. 5

Łaszowski A., KIERUNKI 1980 nr 12, s. 4

Łaszowski A., Sztuka w skali europejskiej. KIERUNKI 1962 nr 23, s. 5;

Łaszowski A., W DRODZE 1974 nr 9, s. 84-94

Łaszowski A., W DRODZE 1978 nr 3, s. 100-105

Łączkowski Z., SŁOWO POWSZECHNE 1976 nr 1, s. 2

Łączkowski Z., SŁOWO POWSZECHNE 1976 nr 44, s. 4

Łączkowski Z., ŻYCIE KATOLICKIE 1961 nr 45, s. 1-2

Łęczkowski Z., Z Brandstaetterem po romantycznych zaułkach. ŻYCIE KATOLICKIE W KRAJU I NA ŚWIECIE 1960 nr 16, s. 4

Łoch J., Tłumacz musi być jak szyba. W DRODZE 1979 nr 7, s. 100-102

(m), ORZEŁ BIAŁY 1959 nr 22, s. 5;

M. Cz., Brandstaetter, Daderer, Grecy. GAZETA POZNAŃSKA 1982 nr 219, s. 5

M. W., Ofensywa przeciw "Milczeniu". ŻYCIE LITERACKIE 1959 nr 9, s. 1

Mach W., Człowiek szukający światła. LISTY Z TEATRU 1947 nr 17, s. 15-17

Machynia J., RZECZYWISTOŚĆ 1985 nr 23, s. 11

Macierakowski J., Z teatrów krakowskich. NOWINY LITERACKIE 1948 nr 2, s. 4

(Maliszewski A.) M. A., GŁOS LITERACKI 1928 nr 15, s. 2

Mamoń B., Osiemdziesiąte urodziny Romana Brandstaettera. TYGODNIK POWSZECHNY 1986 nr 4, s. 6, il.

Mamoń B., Świat poezji Acatrahrej, czyli o dramatach Brandstaettera. TYGODNIK POWSZECHNY 1954 nr 44, s. 5-6, 11, fot.

Mamoń B., Świat poezji teatralnej, czyli o dramatach Brandstaettera. TYGODNIK POWSZECHNY 1954 nr 44, s. 5-6

Mamoń B., TYGODNIK POWSZECHNY 1985 nr 1, s. 6

Mańkowski J., KRONIKA MIASTA POZNANIA 1976 nr 3, s. 93-95, fot.

Marciniak J., TYDZIEŃ 1976 nr 19, s. 14

Markowski M., Warunek wielkości "Trzeba bardzo cierpieć". DZIŚ I JUTRO 1948 nr 1, s. 6-7

Marzec A., NOWE KSIĄŻKI 1993 nr 5, s. 51-52

Maślińska I., Moralista nieobecny w teatrze. ŁAD 1987 nr 20, s. 7

(Michniak C.) Cz. M., GAZETA POZNAŃSKA 1984 nr 307, s. 5

(Michniak C.) CZM, Hamlet i łabędź. GAZETA POZNAŃSKA 1988 nr 274, s. 11

Mierzyńska A., Brandstaetter o Herodzie. PRZEWODNIK KATOLICKI 1990 nr 51-52, s. 10-11

Mierzyńska A., Moje rozmowy z Brandstaetterem. PRZEWODNIK KATOLICKI 21.01.1990, s. 5

Miklaszewski K., TU I TERAZ 1985 nr 8, s. 12, il.

Milewski J., KIERUNKI 1968 nr 31, s. 12

Misiołek G., "Król i aktor" w Warszawie i Poznaniu. DZIŚ I JUTRO 1952 nr 27, s. 10;

(M K), Wieczór autorski Romana Brandstaettera. GAZETA TORUŃSKA 1949 nr 16, s. 6

Młodziejowski J., EXPRESS POZNAŃSKI 1949 nr 4, s. 5

Młynarz K., Prawo sztuki i prawda życia. NURT 1981 nr 10, s. 8-9

(Mogielnicka M.) M. M., SŁOWO POWSZECHNE 1971 nr 226, s. 4

Mol., GAZETA POZNAŃSKA 1949 nr 5

Moldaner, Przed prapremierą "Przemysława II" w Teatrze Polskim. GAZETA ZACHODNIA 1948 nr 334, s. 4

Morrison D., Spotkanie. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 27-28

Musiał A., Dwa razy Łódź. WIADOMOŚCI KULTURALNE 1996 nr 19, s. 16

Myśliński K., Ballada niehistoryczna. KRONIKA MIASTA POZNANIA 1949 nr 2-3, s. 146-153

Naganowski E., Romano. TYGODNIK POWSZECHNY 1988 nr 40, s. 6

Naganowski T., Brandstaetter nieznany, PRZEGLĄD POWSZECHNY 1985 nr 11, s. 310-311

Naganowski T., Brandstaetter w Ossolineum. ZE SKARBCA KULTURY 1986 z. 41, s. 153-171, il.

Naganowski T., Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej. PAMIĘTNIK BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ PAN 1981 z. 18, s. 239-246

Naganowski T., MAGAZYN ILUSTROWANY 1988 nr 2, s. 38, 52-53

Naganowski T., Roman Brandstaetter (1906-1987). (Program sztuki Romana Brandstaettera Dzień gniewu). Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Sezon 1988/89, s. 12-14

Naganowski T., TYGODNIK POWSZECHNY 1988 nr 6, s. 7

Napierski S., Powrót do pseudoklasyków. WIADOMOŚCI LITERACKIE 1928 nr 27, s. 3

Napierski S., WIADOMOŚCI LITERACKIE 1932 nr 45, s. 5

Narutowicz K., Pamiętajmy o "Jezusie z Nazarethu". KIERUNKI 1969 nr 20, s. 5

Narutowicz K., Wielka pokorna książka. ŻYCIE I MYŚL 1974 nr 11, s. 89-92

Natanson W., Grzywna za teatr. ODRODZENIE 1949 nr 6, s. 6

Nawrot S., Spotkanie z Chrystusem. NOVUM 1969 nr 5

Niezgoda C., HOMO DEI 1976 nr 4, s. 316-317

Nowak M., Neue dichterische Oddysseus - Deutung. ROCZ. HUMANIST. TOW. NAUK. KUL 1964 t. 12 z. 3, s. 27-40

Nowowiejski F.M., List z Poznania. DZIŚ I JUTRO 1949 nr 3, s. 8

Nowowiejski F.M., W teatrach Poznania. SŁOWO POWSZECHNE 1949 nr 10, s. 6

Nowowiejski K., GŁOS WIELKOPOLSKI 1952 nr 51, s. 3

O tendencji w dramacie. DIALOG 1957 nr 6, s. 138-140

Obywatele honorowi miasta Zakopanego. NOWA KULTURA 1958 nr 20, s. 7

Ogilda K., Między anegdotą a esejem. ZESZYTY NAUKOWE WSP FIL. POL. Opole 1995 z. 33

Ogilda K., Motywy biblijne w dramatach R. Brandstaettera. ZESZYTY NAUKOWE WSP FIL. POL. Opole 1995 z. 35

Olejnik K., SŁOWO POWSZECHNE 1969 nr 137, s. 4

(Ostańkowicz K.) Ost, SŁOWO POWSZECHNE 1974 nr 15, s. 2

P. B., O "komedii frantowskiej" Brandstaettera. GŁOS WIELKOPOLSKI 1956 nr 2, s. 3

P. B., RADIO I ŚWIAT 1956 nr 1, s. 1

P. K., Odchodzący Izrael. CZAS 1935 nr 103, s. 3

Paczkowska M., KIERUNKI 1979 nr 23, s. 4

Parodie literackie: T. Kwiatkowski, Grande del Rio. Roman Brandstaetter. Król i aktor. ŻYCIE LITERACKIE 1953 nr 5, s. 12

Pastuszewski S., W DRODZE 1984 nr 12, s. 100-106

Paukszta E., Wieki potrwa moje wołanie na morzu. ODRA 1949 nr 25, s. 3

Pąkciński M., KIERUNKI nr 5, s. 10

Peter M., RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY 1967 nr 6, s. 381-383

Pędziński Z., Owoc czasu swego, TYGODNIK POWSZECHNY 1958 nr 4, s. 5

Piaskowska J., DZIŚ I JUTRO 1953 nr 45, s. 10

Piechowski J., KIERUNKI 1965 nr 41, s. 4

Pieczonkowska H., RZECZPOSPOLITA 1947 nr 331, s. 9

Pietryk E., Romana Brandstaettera przygody teatralne. WPROST 1986 nr 8, s. 22-24

Piotrowski A., Ewerymana. ŻYCIE KATOLICKIE 1960 nr 1, s. 9

Piotrowski A., Modlitwy everymana, KIERUNKI 1960 nr 1, s. 9

Pleśniarski B., Historyczny "Przemysław II". GAZETA POZNAŃSKA 1949 nr 17, s. 8

Podgórski W.J., Brandstaetter. NOWE KSIĄŻKI 1988 nr 12, s. 77-78

Polanica S., SŁOWO POWSZECHNE 1958 nr 233, s. 6

Polewka A., ŻYCIE LITERACKIE 1954 nr 35, s. 3

POLISH PERSPECTIVES MONTHLY REVIEW. Warszawa 1967 nr 3, s. 73-74

Popkowicz-Tajchert R., Życie i dzieła Romana Brandstaettera. KIERUNKI 1988 nr 2, s. 14

Poray-Biernacki J., Owocne życie R. Brandstaettera. DZIENNIK POLSKI z 10.1987

Porycki O., PRZEGLĄD POWSZECHNY 1952 nr 5-6, s. 448-450

Pospieszalski A., WIADOMOŚCI 1968 nr 23, s. 3

Prorok L., TYGODNIK POWSZECHNY 1954 nr 10, s. 7

Prorok L., Uwagi o nowym Sułkowskim. TYGODNIK POWSZECHNY 1954 nr 10, s. 9

Prorok L., WARSZAWA 1949 nr 3, s. 7

Przewłocki J., Stygmaty Assyżu. KIERUNKI 1960 nr 19, s. 4

Przygórski Z., Od A do Z 1951 nr 31, s. 1, fot.

Puzyna K., ROCZNIK LITERACKI 1956, s. 99-101

Pytel J., PRZEWODNIK KATOLICKI 1969 nr 31, s. 292-293

Pytel J.K., Po imieniu Ciebie wezwałem, moim więc jesteś. Homilia podczas Mszy św. żałobnej za duszę śp. Romana Brandstaettera. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 25-26; także POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 1992 t. 7, s. 427-429

R. B., W osiemdziesiątą rocznicę urodzin Romana Brandstaettera. ŻYCIE I MYŚL 1985 nr 5/6, s. 123-124, il.

R. Brandstaetter laureatem nagrody im. G. Herdera. ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1987 nr 47, s. 1

R., Wśród nowych książek. KURIER LITERACKO - NAUKOWY 1935 nr 18

R., Wśród nowych książek. KUR. LITERACKO - NAUKOWY 1932 nr 46

Radio Watykańskie o "Jezusie z Nazarethu". SŁOWO POWSZECHNE 1970 nr 201, s. 5

Radwanowa A., WTK 1973 nr 15/16, s. 5

Rafałowski T., GŁOS WYBRZEŻA 1964 nr 91, s. 3

Riss B., KIERUNKI nr 20, s. 14, il.

Rogalski A., KURIER CODZIENNY 1949 nr 8, s. 5

Rogalski A., Roman Brandstaetter 1906-1987. NURT 1987 nr 12, s. 10-12, il.

Rogalski A., Roman Brandstaetter w świetle przypadków swojego życia. NURT 1989 nr 5, s. 27-28

Rogalski A., W sferze sacrum. ŻYCIE I MYŚL 1986 nr 5/6, s. 125-126

Rogoż S., Patologiczna publicystyka. WIADOMOŚCI LITERACKIE 1936 nr 31, s. 6

R. Brandstaetter we wrocławskim ośrodku D.A. SŁOWO POWSZECHNE 1974 nr 120, s. 7

Roman Brandstaetter na scenie i w druku. LISTY TEATRU POLSKIEGO 1957/58 nr 3, s. 7-10

Roman Brandstaetter, pisarz. ILUSTROWANY MAGAZYN TURYSTYCZNY 1987 nr 934, s. 26

Roman Brandstaetter, PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1987 nr 12, s. 2

Rudzka E., Od A do Z, dod. tyg. DZIENNIK POLSKI 1954 nr 30, s. 2, fot.

Rybarski L., Dramat idei. PRACA ŚWIETLICOWA 1957 nr 8, s. 47-48

Ryszka Cz., HOMO DEI 1997 nr 4, s. 83-97

RZECZPOSPOLITA 1997 nr 225

(s.), SŁOWO POWSZECHNE 1976 nr 1, s. 2

S. A., Z teatrów warszawskich. DZIŚ I JUTRO 1952 nr 36, s. 11

S. H., IL. KURIER POLSKI 1949 nr 6, s. 4

Salaburska K., Dyrektor i pracownica. TEATR 1953 nr 18, s. 27

Sebyła W., Nowe poezje. PION 1934 nr 25, s. 11

Serenada A., ŻYCIE I MYŚL 1977 nr 10, s. 131-134

Seul A., Niewiasta cienia. O poznawczych funkcjach metafory R. Brandstaettera. PRZEGLĄD POWSZECHNY 1998 nr 5

Seul A., R. Brandstaetter po 10 latach. POLONISTYKA 1998 nr 3

Seweryn Z., Krąg biblijny i franciszkański. SŁOWO POWSZECHNE 1982 nr 15, s. 4

Seweryn Z., SŁOWO POWSZECHNE 1973 nr 95/96, s. 5

Siemianowski A., Pan Roman. WIĘŹ 1988 nr 1, s. 48-50

Sierecki S., WIECZÓR WYBRZEŻA 1964 nr 107, s. 3

Sinko G., Sentymenty i argumenty. SPRAWY I LUDZIE 1954 nr 5

Skalińska M., KIERUNKI 1969 nr 27, s. 8

Skierski K.Z., Kształt sceniczny. ODRODZENIE 1947 nr 51-52, s. 3-4

Skoczkowski J., Człowiek u źródła. Wstęp do szkicu: Roman Brandstaetter 1906-1987, pisarz i chrześcijanin. ZWIĄZKOWIEC (THE ALLIANCER - Kanada) 1988 nr 1/2, s. 5

Sławińska H., Poetycka wizja Jezusa, ŻYCIE I MYŚL 1968 nr 8, s. 150-152

Sławińska H., SŁOWO POWSZECHNE 1972 nr 114, s. 3

Sławińska H., Świat biblijny Romana Brandstaettera. KIERUNKI 1985 nr 23, s. 11, il.

Sławińska H., ŻYCIE I MYŚL 1969 nr 8, s. 150-152

Sławińska H., ŻYCIE I MYŚL 1970 nr 9, s. 81-97

Sławińska H., ŻYCIE I MYŚL 1976 nr 6, s. 124-128

SŁOWO POWSZECHNE 1962 nr 267, s. 4

Smogorzewski P., KIERUNKI 1985 nr 40, s. 14, il.

Sobańska A., TEATR 1985 nr 11, s. 26-27, il.

Sochoń J., Człowiek Księgi. PRZEGLĄD POWSZECHNY 1986 nr 25, s. 1-2

Spotkania, których się nie zapomina. SŁOWO POWSZECHNE 1974 nr 120, s. 7

SPRAWY I LUDZIE 1951 nr 24, s. 2

Stabryła S., Inspiracje antyczne w liryce Romana Brandstaettera. MEANDER 1976 nr 5/6, s. 211-225

Stabryła S., MEANDER 1968 z. 10, s. 400-424

Stabryła S., Mit grecki w dramatach Romana Brandstaettera. MEANDER 1968 nr 10, s. 408-424

Starowiejska-Morstinowa Z., Franciszkańska radość. TYGODNIK POWSZECHNY 1948 nr 46, s. 9

Sterna-Wachowiak S., Smak Dobrej Księgi. KRESY 1991 nr 8

Sterna-Wachowiak S., Śpiewak wieczności. PRZEWODNIK KATOLICKI 1987 nr 51-52

Stock J., RADAR 1983 nr 8, s. 16-17

Stroba J., Dotarł do światła. Słowo Metropolity Poznańskiego, ks. abpa Jerzego Stroby przed Mszą św. żałobną za duszę śp. Romana Brandstaettera. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 19-20

Strum A., Polemicznie o "Milczeniu". ŻYCIE LITERACKIE 1957 nr 2, s. 5

Studencki W., Roman Brandstaetter - poeta teatru. DZIENNIK ZACHODNI 1956 nr 19, s. 3-4, portr.

Sulikowski A., Dominikański wizerunek Brandstaettera. POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA 1991 nr 1

Susuł J., TYGODNIK POWSZECHNY 1967 nr 31, s. 4

Swat T., "Jezus z Nazarethu" w świetle korespondencji Romana Brandstaettera. KIERUNKI 1988 nr 6, s. 10-11

Swinarski A.M., ODRODZENIE 1949 nr 20, s. 7

Swinarski A.M., Roman Brandstaetter: Powrót Matusalema. DZIENNIK LITERACKI 1950 nr 40, s. 5

Sz. M., Milczenie odchodzącego dnia. ŻYCIE I MYŚL 1960 nr 7/8, s. 146-147

Szafrańska A., SŁOWO POWSZECHNE 1974 nr 120, s. 7

Szczawiński J., Paradoks o autorze. TEATR 1972 nr 18, s. 20-22

Szczawiński J., Przez twórczość do źródeł prawdy. SŁOWO POWSZECHNE 1967 nr 46, s. 4, fot.

Szczawiński J., Roman Brandstaetter. 40 lat pracy pisarskiej. ŻYCIE I MYŚL 1967 nr 3, s. 129-130

Szczawiński J., WTK 1967 nr 10, s. 8, fot.

Szczepańska M., Jak powstał "Powrót syna marnotrawnego". DZIENNIK LITERACKI 1948 nr 5, s. 7

Szczepańska M., Sienkiewicz nie Reymont. DZIENNIK LITERACKI 1948 nr 8, s. 7

Szczepański J.A., Nowa sztuka o Sułkowskim. ŚWIAT 1953 nr 38, s. 18

Szczepański J.A., Uwagi o niektórych współczesnych dramaturgach polskich. TEATR 1949 nr 9, s. 39-47

Szewczyk W., O dramacie poetyckim Romana Brandstaettera. Program Teatru Śląskiego. Katowice 1956, fot.

Szuba S., SŁOWO POWSZECHNE 1980 nr 13, s. 4

Szydłowski R., Krotochwila plebejska. TRYBUNA LUDU 1955 nr 145, s. 4

Szymanek E., PRZEWODNIK KATOLICKI 1972 nr 20, s. 174-176

Szymusiak J.M., TYGODNIK POWSZECHNY 1967 nr 31, s. 4

Ścisłowski W., Fraszki na pisarzy poznańskich. ŻYCIE LITERACKIE 1971 nr 15, s. 30, 37

ŚWIAT 1960 nr 13, s. 22

Świderska A., Sułkowski redivivus. TYGODNIK POWSZECHNY 1953 nr 22, s. 10

Świeżawski L., List z Krakowa. WIEDZA 1948 nr 3, s. 7

Święcicki M., Katolicki dramat R. Brandstaettera. PRZEWODNIK KATOLICKI 1963 nr 43, s. 446-448, 453

Terlecki T., "Hamlet" polski i angielski. KULTURA 1954 nr 1/2, s. 61-79

Tkaczuk W.J., ZA I PRZECIW 1967 nr 33, s. 12

TYGODNIK POWSZECHNY 1965 nr 6, s. 4

Treugutt S., Legendy i historia. PRZEGLĄD KULTURALNY 1953 nr 33, s. 4

Trzeciakowa O., Wróżowa T., W szpitalu. W DRODZE 1988 nr 3/4, s. 25-26

Turant W., KATOLIK 1989 nr 2, s. 6

Turek A., Cisza. W DRODZE 1999 nr 2

Tuszewski J.G., Dramatopisarz w poszukiwaniu sensu życia. PROGRAM TEATRU T. Bogusławskiego (Kalisz) 1958

TYDZIEŃ POLSKI 1984 nr 51, s. 5

Umiński Z., Krąg biblijny. KIERUNKI 1977 nr 43, s. 6

Urbankowski B., Stwarzanie światów. Antologia współczesnego dramatu polskiego. Brandstaetter Roman: Dzień gniewu. Opracowanie. Warszawa, WSiP 1995

Vogler H., Próba realistycznej romantyki. ŻYCIE LITERACKIE 1952 nr 14, s. 12

Waligóra P., Rzeźbiarz podhalański. DZIENNIK LITERACKI 1949 nr 32, s. 1, 5

(Wasilewski Z.) W., Z ruchu wydawniczego. MYŚL NARODOWA 1933 nr 16, s. 222

Witkowski W., EUHEMER 1976 nr 3, s. 129-131

Wład. Brod., ŻYCIE WARSZAWY 1955 nr 37, s. 3

Wołkowski J., ŻYCIE I MYŚL 1973 nr 8/9, s. 47-57

WROCŁAWSKI TYGODNIK KATOLICKI 1958 nr 49, s. 3, fot.

Wróblewski A., Rybałci - hultaje czy kaznodzieje? PRZEGLĄD KULTURALNY 1955 nr 27, s. 7

Wrzeszcz M., KIERUNKI 1967 nr 11, s. 12, fot.

Wstęp od redakcji, Pamięci Romana Brandstaettera. W DRODZE 1988 nr 3/4

Wuczkowski P., Uciekający biograf Jezusa. ZNAK 1996 nr 3, s. 91-103

Wuczkowski P., R. Brandstaettera ikona Chrystusa. TYGODNIK POWSZECHNY 1996 nr 8, s. 10

Wyka K., Saga dramatyczna o Rembrandcie. ODRODZENIE 1947 nr 51/52, s. 7

Wyka M., Nowości poetyckie. ŻYCIE LITERACKIE 1965 nr 49, s. 10

Wysińska E., O dramaturgii Brandstaettera. DIALOG 1964 nr 7, s. 98-102

Wysińska E., TYGODNIK KULTURALNY 1965 nr 29, s. 5

Wysocki A., Rembrandt na scenie. ILUSTROWANY KURIER POLSKI 1948 nr 4, s. 5

Wyszomirski J., EXPRESS WIECZORNY 1953 nr 255, s. 9

ZA I PRZECIW 1979 nr 50 s. 19

Zastępca, A jednak dramat. TYGODNIK POWSZECHNY 1952 nr 28, s. 4, 7

Zawodziński K.W., Kilka tomików wierszy. PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY 1933 t. 47, s. 148-149

Zawodziński K.W., Nowe poezje polskie. PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY 1930 t. 32, s. 311

Zawodziński R.W., Kilka tomików poezji. PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY 1933 T. 47, s. 444

Zawodziński R.W., WIADOMOŚCI LITERACKIE 1936 nr 26, s. 4

(Zbijewska K.) Zb. Kr., Od A do Z, dod. tyg. DZIENNIK POLSKI 1952 nr 11, s. 4

(Zbijewska K.) (zb.), Pół wieku twórczości Romana Brandstaettera. GAZETA ZACHODNIA 1977 nr 249, s. 2

(Zbijewska K.) Zb. Kr., Zagraniczne premiery Romana Brandstaettera. DZIENNIK POLSKI 1958 nr 107, s. 3

(Z-ća), Jubileuszowy "Czwartek" R. Brandstaettera. GŁOS WIELKOPOLSKI 1952 nr 68, s. 4

Zdanowicz E., Dwa światy Brandstaettera. TYGODNIK POLSKI 1988 nr 8, s. 12, il.

Zechenter W., ECHO KRAKOWA 1947 nr 327, s. 3

Zechenter W., ECHO KRAKOWA 1954 nr 181, s. 3

Zechenter W., Parodie Literackie. Roman Brandstaetter, Król i aktor. ŻYCIE LITERACKIE 1953 nr 5, s. 12

Zima B.S., ŁAD 1985 nr 48, s. 6

Ziółkowski Z., TYGODNIK KATOLICKI 1979 nr 19, s. 1, 9

Żuławski J., TWÓRCZOŚĆ 1952 nr 6, s. 182-188

Żychiewicz T., Rabbi Roman Brandstaetter. TYGODNIK POWSZECHNY 1987 nr 41, s. 1-2

Żychiewicz T., TYGODNIK POWSZECHNY 1976 nr 2, s. 1, 7

Żychiewicz T., TYGODNIK POWSZECHNY 1979 nr 17, s. 6

Żynda B., Przyjaźń silniejsza niż śmierć. SŁOWO POWSZECHNE 1987 nr 214, s. 6

ŻYCIE I MYŚL 1997 nr 2, s. 68-74

ŻYCIE LITERACKIE 1945 nr 41, s. 12

PRACE DYPLOMOWE I MAGISTERSKIE ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z ROMANEM BRANDSTAETTEREM

Błażejewicz Beata Elżbieta, Wizja człowieka i Boga w "Pieśni o moim Chrystusie" Romana Brandstaettera. Lublin 1993 (promotor: prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska)

Breś Anna, Semantyka zdarzeń w "Powrocie syna marnotrawnego" Romana Brandstaettera. Lublin 1995 (promotor: ks. dr hab. Marian Lewko)

Chojnacka Ewa, Postać Jezusa w dziele Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". Warszawa 1992 (promotor: ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki)

Chutkowska Anna, Przeszłość w dramaturgii Romana Brandstaettera. Lublin 1967 (promotor: doc. dr Maria Grzędzielska)

Chylińska Beata, Biblia jako tworzywo powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" (konstrukcja postaci). Lublin 1990 (promotor: prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska)

Grafik Małgorzata, Motyw św. Franciszka w dramatach: Wojciecha Bernarda Mencla "Przed świtem", Wojciecha Bąka "Święty Franciszek", Romana Brandstaettera "Teatr Świętego Franciszka". Lublin 1990 (promotor: dr hab. Stefan Kruk)

Jastrzębska Grażyna, Z problematyki dramatów Romana Brandstaettera. Lublin 1967 (promotor: prof. dr Janina Garbaczowska)

Knastowa Jadwiga, "Medea" Romana Brandstaettera i "Medea" J. Parandowskiego a "Medea" Eurypidesa. Kraków 1973 (promotor: dr Mieczysława Romankówna)

Kowalski Edmund, Konflikt sumienia w dramacie Romana Brandstaettera "Ludzie z martwej winnicy". Warszawa 1987 (promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko)

Król Bogdan, Motywy biblijne w poezji Romana Brandstaettera. Kraków 1991 (promotor: prof. dr hab. Stanisław Burkot)

Kurpas Eugeniusz, Biblia w dziele Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". Warszawa - Katowice 1988 (promotor: ks. doc. dr hab. Stanisław Pisarek)

Lach Mariusz, Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera: próba oceny. Warszawa - Łódź 1999 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Graczyk)

Łuka Barbara, Brandstaetter - prawda o świecie i człowieku. Kraków 1987 (promotor: prof. dr hab. Stanisław Burkot)

Mamoń Bronisław, O dramatach Brandstaettera. Lublin 1955 (promotor: prof. dr hab. Irena Sławińska)

Nowak Agnieszka, Inspiracje biblijne w poezji Romana Brandstaettera na podstawie "Pieśni o moim Chrystusie", "Hymnów Maryjnych" i "Księgi modlitw dawnych i nowych". Lublin 1995 (promotor: prof. dr hab. Andrzej Sulikowski)

Ognik Teresa, Człowiek w strukturze świata poetyckiego w "Pieśni o moim Chrystusie" R. Brandstaettera. Lublin 1980 (promotor: prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska)

Przelaskowska-Gil Beata, Teoria rzeczywistości dramatów Romana Brandstaettera. Lublin 1988 (promotor: dr Elżbieta Rzewuska)

Rusin Jadwiga, Ostatnia Wieczerza - porównanie opisu biblijnego z koncepcją Romana Brandstaettera. Kraków 1992 (promotor: ks. dr Stanisław Hałas SCJ)

Saja Małgorzata, Herod Antypas i Jan Chrzciciel w powieści "Jezus z Nazarethu" Romana Brandstaettera. Ocena postaw moralnych. Poznań 1994 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel)

Sałaniewski Adam, "Noce Narodowe" Romana Brandstaettera. Próba interpretacji. Kraków 1974 (promotor: dr Antoni Jopek)

Sawicka Ewa, Motywacja wydarzeń nadprzyrodzonych w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". Lublin 1979 (promotor: prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska)

Szoka Helena, "Dzień gniewu" Romana Brandstaettera na scenach polskich. Lublin 1978 (promotor: prof. dr hab. Irena Sławińska)

Turek Andrzej, Próba interpretacji utworów o Antygonie Romana Brandstaettera w świetle wartości chrześcijańskich. Tarnów 1995 (promotor: ks. dr Antoni Drożdż)

Zwolan Jolanta, Polska poezja współczesna wobec tradycji biblijnej na przykładzie twórczości poetyckiej Czesława Miłosza, Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Romana Brandstaettera. Lublin 1989 (promotor: doc. dr hab. Jerzy Święch)