Pamiątki po Romanie Brandstaetterze

Stowarzyszenie otrzymało cenny pamiątkowy dar od p. Marcina Lajborka. Z archiwum rodzinnego śp. redaktor Romany Brzezińskiej - Lajborek, która była w grupie bliskich przyjaciół Romana Brandstaettera, pan Marcin przekazał zapiski, dokumenty, obraz i fajkę Mistrza.  
Romana Brzezińska była znakomitą dziennikarką i co chyba najważniejsze, prawym, dobrym człowiekiem. Związana ze Stowarzyszeniem, m.in. wzięła udział w wyprawie śladami  Brandstaettera do Asyżu, czego owocem jest film "Asyż Romana Brandstaettera w reż. ks. R. Ostrowskiego. Jej artykuł - wspomnienie o Brandstaetterze można przeczytać  w książce "Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze" (Poznań 2002).  Wielu ze znakomitych autorów tych wspomnień już nie żyje (m.in. Przemysław Bystrzycki, o. Jan Góra). Oby pamięć o tych, którzy odeszli trwała nadal, nie tylko w formie pamiątek i tekstów, ale przede wszystkim w naszej wdzięczności.