Licealiści o Brandstaetterze

Pamiętamy o Brandstaetterze
16 czerwca  2015 r., jako reprezentant klasy 2D III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, wraz z Adamem Zablem, wziąłem udział w I Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej poświęconej prezentacji projektów badawczych na Wydziale Filologii Polskiej UAM.
Realizując projekt ,,Na literackich szlakach. Śladami Romana Brandstaettera”, klasa 2D pod kierunkiem p. Beaty Błaszczyk (a z UAM opiekunem był prof. dr hab. Wiesław Ratajczak) stworzyła film, który mieliśmy przyjemność zaprezentować. Zanim to jednak nastąpiło, korzystając z przygotowanej prezentacji multimedialnej, przybliżyliśmy proces realizacji owego projektu.
Ta prezentacja była kolejną okazją do analizy naszej pracy oraz tego, co dzięki niej osiągnęliśmy. Opowiadając zebranym o zadaniach, przed jakimi stanęli uczniowie klasy, do której należę, pozwalając sobie również na kilka osobistych refleksji, wspomniałem między innymi o zorganizowanym w III Liceum Ogólnokształcącym ,,Poetyckim listopadzie z Romanem Brandstaetterem”. Mówiłem także o realizacji wywiadów z dr hab. Ewą Krawiecką i dr. hab. Jarosławem Liberkiem, które miałem przyjemność przeprowadzić oraz o spotkaniu z o. Janem Górą i red. Janem Grzegorczykiem, którzy osobiście znali Romana Brandstaettera.  Klasa obecna była także podczas wydarzeń Literackich Przystanków nad Wartą z Brandstaetterem.  Po dziesiątkach godzin spędzonych  przez uczniów kl. II d nad realizacją poszczególnych zadań projektu Mateusz Mordalski zmontował film pod tytułem  ,,Jestem, gdy jestem dobry”. Był on zwieńczeniem dzieła trzydziestoosobowej grupy młodych, ciekawych świata ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizowali projekt.
Kończąc wystąpienie, pozwoliłem sobie przytoczyć słowa Romana Brandstaettera, który na łożu śmierci miał powiedzieć: ,,I tak o mnie zapomnicie”. Jestem pełen nadziei, że dzięki naszej pracy włożonej w projekt “Na literackich szlakach. Śladami Romana Brandstaettera”  a także dzięki innym inicjatywom popularyzującym wiedzę o niebanalnej osobie tego pisarza jego przepowiednia nie spełni się, a pamięć o nim i o jego niezwykłej twórczości będzie trwać. Tym bardziej, że ,,pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość”.
Michał Dymarski
Brandstaetter jako trener drogi życiowej
Podczas Międzyszkolnej Konferencji popularnonaukowej uczniowie XVI LO z Poznania zaprezentowali swój projekt, którego opiekunami była p. Alicja Przydanek a z ramienia Wydziału i Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Ewa Krawiecka „ Droga życia według Brandstaettera”.
Kilka miesięcy wcześniej klasa gościła na Wydziale, gdzie wysłuchała wykładu o  trudnych  losach pisarza, który jednak zawsze potrafił  dokonać dobrego i odważnego wyboru w życiu. Dr hab. E. Krawiecka pod koniec wykładu zadała uczniom do wykonania ćwiczenie: zaprojektowanie własnej drogi życiowej. Okazało się, ze Brandstaetter zainspirował młodzież do stworzenia pomysłowych i przemyślanych „map” własnej życiowej wędrówki: kamieni milowych, celów i potrzebnych do ich osiągnięcia sił, ludzi i zasobów.
Joanna Siwecka