III LO w Poznaniu „Na literackich szlakach. Śladami Romana Brandstaettera”, czyli krótka historia filmu ,,Jestem, gdy jestem dobry”.

Praca nad projektem trwała kilka miesięcy. Rozpoczęliśmy ją w roku szkolnym 2013/2014, a zakończyliśmy w pierwszym semestrze kolejnego, tj. 2014/2015.  Początkowy etap polegał na zgromadzeniu bibliografii pozwalającej stworzyć portret Romana Brandstaettera – człowieka i pisarza. Zadanie realizowaliśmy w grupach. Po zapoznaniu się z zawartością opracowań na temat pisarza oraz jego utworami każda z grup stworzyła prezentację multimedialną prezentującą pisarza i jego dorobek literacki. Co dociekliwsi dotarli do osób, które znały Romana Brandstaettera osobiście (o. Jan Góra, Jan Grzegorczyk) bądź zawodowo zajmują się jego twórczością (dr hab. Ewa Krawiecka, prof. Wiesław Ratajczak). W ten sposób narodził się pomysł, aby zebrane materiały skompilować, nieco dopracować i stworzyć film o pisarzu. https://www.youtube.com/watch?v=35LQFPSEawsRok szkolny 2014/ 2015 to właśnie etap selekcji i kompilacji zebranych materiałów, ich dopełnianie oraz kolejne wywiady i spotkania, między innymi z drem hab. Jarosławem Liberkiem. Również poetycki listopad w III LO przebiegał pod znakiem Romana Brandstaettera. W jury konkursu recytatorskiego popularyzującego twórczość pisarza znalazła się przedstawicielka klasy II d Małgorzata Rychlewicz. Spośród recytujących wyróżnili się Zuzanna Kamińska i Tytus Niewiedział, którzy reprezentowali szkołę w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Trzciance. Tam miała miejsce premiera naszego filmu, w nieco jeszcze okrojonej wersji, a Tytus Niewiedział zdobył wyróżnienie. W naszych działaniach wspierała nas także s. Małgorzata, z którą myśl Brandstaettera zgłębialiśmy na lekcjach religii.  Fragment jednego z utworów w czasie finału projektu w auli szkolnej  zaprezentowała Natalia Świątek. 
Nasze działania wpisały się w kalendarz działań Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który   w tym roku „Literacki przystanek nad Wartą” poświęcił właśnie osobie Brandstaettera. Z tej racji uczniowie klasy II D wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej twórczości R. Brandstaettera „ROMAN BRANDSTAETTER – CZŁOWIEK W DRODZE DO EMAUS” oraz w spotkaniu z osobami, które przyjaźniły się z Brandstaetterem – m.in. o. Janem Górą oraz Janem Grzegorczykiem.

Justyna Stańko