BRANDSTAETTER W SZKOLE - STUDENCKI PROJEKT EDUKACYJNY PODCZAS PRZYSTANKÓW LITERACKICH

Projekt należy rozumieć jako próbę przybliżenia postaci pisarza Romana Brandstaettera i jego twórczości, zwłaszcza młodszym mieszkańcom Poznania. Uczniowie obcowali z tekstami poetyckimi, dramatycznymi i prozaicznymi pisarza. Interdyscyplinarny projekt łączący umiejętności polonistyczne, artystyczne i informatyczne miał stanowić okazję do wykazania się kreatywnością, połączenia wielu dziedzin aktywności szkolnej, oraz wyjścia szkoły naprzeciw lokalnej społeczności.
Projekt został podzielony na 4 zasadnicze etapy na które składały się:
  • lekcja wyjaśniająca mit o Tezeuszu i Ariadnie, mieszcząca się w ramach podstawy programowej, która jednocześnie stanowiła prelekcję o postaci pisarza i jego życiu
  • przygotowanie wystawy, literackiego panoptikum
  • tworzenie QR-kodów o Romanie Brandstaetterze
  • lekcja przygotowująca uczniów do tworzenia muralu z mchu, tzw. moss grafitti (działanie proekologiczne)
Prezentacja wyników projektu edukacyjnego miała charakter publiczny, gdyż znajdowała się w centralnym miejscu szkoły, tak, aby zarówno dzieci, jak i rodzice mogli zainteresować się pisarzem. Metody wykorzystywane w projekcie bazowały na nowoczesnych tendencjach dydaktycznych, tak aby wykształcić określone umiejętności, jak i rozbudzić kreatywność wśród dzieci. Efekty prac znajdują się na poniższych zdjęciach.

W projekcie uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 38 z Poznania.
Autorką i realizatorką tych działań była Emilia Rydel.