Docenienie organicznika

Serdecznie gratulujemy ks. prof. drowi hab. Janowi Kantemu Pytlowi wyróżnienia go złotym medalem „Labor omnia vincit”, przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej. Medal wręczył dr Marian Król - prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podczas uroczystości, która odbyła się 23 października 2014 r., a laudację wygłosił Paweł Kuszczyński – prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, którego członkiem jest ks. prof. Pytel.
Ks. Profesor – założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, od lat jest niestrudzonym orędownikiem, propagatorem przybliżania i popularyzacji myśli biblijnej oraz wielkiej  spuścizny literackiej – w tym poznańskich  pisarzy: Romana Brandstaettera, Wojciecha Bąka, Kazimiery Iłłakowiczówny, Przemysława Bystrzyckiego.
Do przejścia na emeryturę, ks. prof. Jan Kanty Pytel był kierownikiem Zakładu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym UAM a w latach 1981-1987 pełnił funkcję dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Prowadził również wykłady w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz na uniwersytetach w Pasawie i Moguncji.