LITERACKIE PRZYSTANKI NAD WARTĄ. ROMAN BRANDSTAETTER

 • Wtorek 21 X 2014, godz. 16.00
  Salon Mickiewicza Collegium Maius, ul. Fredry 10 (IV piętro)
  Przegląd filmów dokumentalnych o Romanie Brandstaetterze
 • Środa 22 X 2014, godz. 18.45
  Salon Mickiewicza Collegium Maius, ul. Fredry 10 (IV piętro)
  Wieczór wspomnień o Romanie Brandstaetterze z udziałem dr Teresy Wróżowej, o. Jana Góry OP, ks. prof. Jana Kantego Pytla i Jana Grzegorczyka
 • Czwartek 23 X 2014, godz. 9.30-18.00
  Salon Mickiewicza Collegium Maius, ul. Fredry 10 (IV piętro)
  „Roman Brandstaetter – człowiek w drodze do Emaus”.
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 • Piątek 24 X 2014, godz. 9.30-18.00
  s. 321 Collegium Maius, ul. Fredry 10
  „Spotkania. Wokół twórczości Romana Brandstaettera”.
  Konferencja Studencko-Doktorancka
 • Piątek 24 X 2014, godz. 19.00
  Sala Teatralna Collegium Maius, ul Fredry 10
  (wejście od ul. O. Honoriusza Kowalczyka)
  „Dzień gniewu”. Spektakl Teatru Nie Teraz z Tarnowa
Wydarzenia pod  honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Poznania Dariusza Jaworskiego
Wstęp wolny

Szczegółowy program obu konferencji na stronach organizatorów: http://polonistyka.amu.edu.pl, http://www.stowbran.amu.edu.pl
W Szkole Podstawowej nr 38 oraz w Zespole Szkół nr 4 „Łejery” realizowany będzie projekt edukacyjny dotyczący twórczości Romana Brandstaettera.Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„ROMAN BRANDSTAETTER – CZŁOWIEK W DRODZE DO EMAUS”

23 października  2014

Salon Mickiewicza Collegium Maius ul. Fredry 10 (IV piętro)

 • 9.30 - uroczyste otwarcie konferencji
 • 10.00 – 12.00
 • dr  Paweł Plichta, Uniwersytet Jagielloński Kraków Lamentacje nad Jerozolimą z perspektywy Emaus
 • prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski, Uniwersytet Gdański Człowiek w żydowskiej publicystyce Romana Brandstaettera
 • dr Anna Rzymska, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Obrazy malarskie „na drodze do Emaus” odczytywane przez Romana Brandstaettera.
 • ks. dr Mariusz Lach SDB, Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Nie tylko Rembrandt, czyli implikacje malarskie w dramatach Brandstaettera
 • Dyskusja
 • 12.00 – 12. 30 - przerwa kawowa
 • 12.30 – 14. 00
 • dr hab. Monika Szczot,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Między tragedią a moralitetem? Rozważania o „mitologicznych” dramatach Romana Brandstaettera
 • prof. UwB dr hab. Dariusz Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku W obronie mitologii.O antycznych dramatach Brandstaettera raz jeszcze
 • prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk, UniwersytetWarszawski O Brandstaetterowskich przekładach Szekspira
 • Dyskusja
 • 14.00 – 15. 00 - przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30
 • dr Aniela Birecka,  Kraków  Pośród innych: Droga Romana Brandstaettera do Emaus.Krąg tematyczny: „Dialog o Piśmie i Człowieku”
 • dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Wrocław  Od bytu osamotnionego pogrążonego w rozpaczy do bytu otwartego adorującego eucharystyczne znaki Obecności. Rozważanie na podstawie utworu Romana Brandstaettera pt. Spotkanie w Emaus
 • dr hab. Ewa Krawiecka,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań  Brandstaetter w drodze – Wieczny Tułacz czy Pielgrzym? (warsztaty dla nauczycieli) 
 • Dyskusja
 • 16.30 – 17.00 - przerwa kawowa
 • 17.00 – 18.00
 • dr Anastazja Seul, Uniwersytet Zielonogórski Brandstaetter widziany oczyma Jana Pawła II
 • prof. UG dr hab. Edward Jakiel,  Uniwersytet Gdański O spojrzeniach  w Jezusie z NazarethuRomana  Brandstaettera


Konferencja jest częścią cyklu wydarzeń
LITERACKIE PRZYSTANKI NAD WARTĄ. ROMAN BRANDSTAETTER
Pod honorowym patronatem
Wiceprezydenta Miasta Poznania 
Dariusza JaworskiegoKonferencja Studencko-Doktorancka
Spotkania. Wokół Romana Brandstaettera
24 października 2014 roku

miejsce obrad – Sala 321 Collegium Maius (ul. Fredry 10)

 • 9.00 – Rejestracja uczestników
 • 9.30 – Otwarcie konferencji przez prof. UAM dr hab. Wiesława Ratajczaka
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Ewy Krawieckiej
 • 10.00–11.15 Spotkanie I – Brandstaetter – wizje artystyczne
 • mgr Maria Gierszewska (UAM) – Mechanizmy recepcji w dramatach mitologicznych Romana Brandstaettera
 • dr Barbara Trygar (UR) – Upadek kamiennego domu Romana Brandstaettera w reżyserii Kazimierza Brauna
 • Martyna Mizerkiewicz (UAM) – „Osobiste i artystyczne powinowactwo”. Muzyczne inspiracje i biograficzne konteksty Pieśni o życiu i śmierci Chopina Romana Brandstaettera
 • Piotr Krajewski (UAM i AM w Poznaniu) – Muzyczne (od)czytanie Brandstaettera
 • Dyskusja
 • 11.30–12.45 Spotkanie II – Brandstaetter a religijność
 • Paulina Biegaj (UJ) – Człowiek i jego życie. Na podstawie „Pieśni Madonny na chwałę człowieka” Romana Brandstaettera oraz filozofii św. Tomasza z Akwinu i Józefa Tischnera
 • Magdalena Piwnikiewicz (UKSW) – W ogrodzie Pardes – wpływ kultury i duchowości żydowskiej na hermeneutykę biblijną Romana Brandstaettera
 • Bogna Hołyńska (UAM) – Apofatyczność poezji religijnej na przykładzie twórczości poetyckiej Romana Brandstaettera
 • Agata Chwirot (UAM) – „Człowiek, który jest sąsiadem Boga”. Brandstaettera spojrzenie z boku na Ewangelię
 • Dyskusja
 • Przerwa obiadowa
 • 14.00–15.15 Spotkanie III – Brandstaetter a tradycje kultury europejskiej 
 • mgr Arkadiusz Krawczyk (UAM) – O jednym rzymskim zabytku i o wielu tragediach w jego cieniu. Wokół wierszy Teofila Lenartowicza i Romana Brandstaettera poświęconym Łukowi Tytusa
 • Marta Machowska (UAM) – Brandstetter a Przemysł II. Wobec źródeł. Wobec literatury
 • Weronika Rybarczyk (UAM) – Roman Brandstaetter oczami Emila J. Havlíčka. Czeskie przekłady wybranych dzieł literata.
 • Emilia Rydel, Weronika Rybarczyk (UAM) – Roman Brandstaetter a dydaktyka XXI wieku. Wnioski z realizacji projektu edukacyjnego
 • Dyskusja
 • 15.30 – Zamknięcie obrad