JESTEM Posłał mnie do was (Wj 3,14)

-Zamiast Przedmowy

Powtórka trudów i męczeństwa apostoła Pawła w życiu budzyńskich proboszczów.
„Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na
rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w  niebezpieczeństwach na pustkowiu, w  niebezpieczeństwach na morzu, w  niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach w zimnie i nagości, nie mówiąc już o  mojej codziennej udręce płynącej z  troski o wszystkie Kościoły” (2 Kor 11,23-28).

Od autora

Tytuł książki wzięty jest z Pisma Świętego (Wj 3,14). Bóg, który ma imię Jestem, wyznacza Mojżeszowi misję wyprowadzenia swego ludu z niewoli do ziemi obiecanej. Ta misja trwa w czasie i przestrzeni. Służą jej pomazańcy Pana.
Do nich należą też proboszczowie w Budzyniu z lat 1880-1985. Życie ich oraz posłannictwo biegło po trudnych drogach. Pan czasu drogi te wyznaczył i postawił przy nich drogowskazy. Drogi te i drogowskazy podziwia i wychwala Paweł apostoł: „O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi” (Rz 11,13-14).
Nad nazwiskiem każdego proboszcza widnieje sentencja, która charakteryzuje jego indywidualne, konkretne życiowe posłannictwo. A po tekście z życiorysem podany jest wybrany tekst biblijny. Objaśnia on podobieństwo poszczególnego proboszcza do wybranych i posłanych pomazańców Pana. Z  Biblii, która wciąż żyje, powtarza się i wypełnia w innych warunkach i w innym czasie i w innym miejscu.

-Spis treści

Zamiast Przedmowy
Od autora

I. Proboszczowie budzyńscy w latach 1880–1985

 

  1. Parafia w Budzyniu starsza od Zamku Królewskiego w Poznaniu
  2. Obrońca polskiej mowy – Ks. Michał Klimecki
  3. Powstaniec w sutannie – Ks. Kazimierz Stachowiak
  4. Żyje pasterz pod mieczem – Ks. Stanisław Łakota
  5. Świadek miłości w obozie zbudowanym z nienawiści– Ks. Ludwik Leśniewicz
  6. Oracz i siewca Boży – Ks. Eustachy Czesław Struk

II. Diamentowy jubileusz kapłański autora wyrosły z zasiewu budzyńskich proboszczów

 

 

Pismo Ks. Przemysława Prętkiego, proboszcza w Budzyniu, na diamentowy jubileusz kapłański autora
Autor w dokumentacji medialnej
„Wargi kapłana winny strzec wiedzy” (Ml 2, 7) – droga naukowa autora
Autobiografia autora
Mowa wygłoszona na jubileusz 150-lecia Gimnazjum i Liceum w Rogoźnie Wlkp.
Posłowie