Literackie przystanki nad Wartą

Wielce Szanowni Państwo,

jako Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera poszukujemy atrakcyjnych i wartościowych form dotarcia z przesłaniem Pisarza do publiczności literackiej, w tym mieszkańców Poznania. Czynimy to przekonani, że twórczość autora Jezusa z Nazarethu od wielu lat niezmiennie fascynuje czytelników. Pisarz starał się w czasach zamętu i niejednoznaczności etycznej wskazywać drogi do odnalezienia istoty  Dobra i Piękna.

Nasz program działań znalazł poparcie Instytutu Filologii Polskiej. Podczas prac komisji ds. badań regionalistycznych, która działa przy IFP UAM, często artykułowany był pogląd, że literackie tradycje Poznania są niewykorzystanym duchowym zasobem naszego miasta. Sięgnięcie po nie pozwoliłoby wzmocnić tożsamość mieszkańców Poznania i Wielkopolski, poszerzyć ich wiedzę, dostarczyć przeżyć estetycznych, a także wzmocnić relację między środowiskiem polonistycznym i szerokimi kręgami miłośników literatury. Dlatego w środowisku poznańskich polonistów pojawiła się idea organizacji dorocznych wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Literackie przystanki nad Wartą”.
Pierwszym ich bohaterem będzie Roman Brandstaetter.

Adresując propozycję do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaplanowaliśmy następujące wydarzenia, które odbędą się w dniach 19-24 października 2014 r.:
  • czytanie psalmów i innych fragmentów Biblii w tłumaczeniu Romana Brandstaettera w wybranych kościołach Archidiecezji Poznańskiej,
  • konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  (na esej o twórczości pisarza lub oryginalny utwór literacki inspirowany życiem i twórczością Romana Brandstaettera),
  • przegląd filmów dokumentalnych i słuchowisk radiowych związanych z osobą Romana Brandstaettera,
  • wieczorne spotkanie wspomnieniowe z udziałem Jana Grzegorczyka, Jana Góry OP,  ks. prof. Jana Kantego Pytla,
  • spektakl Dzień gniewu  Teatru Nie Teraz z Tarnowa (miasta rodzinnego pisarza),
  • konferencja z udziałem znawców twórczości pisarza (z wątkiem popularnonaukowym),
  • konferencja studencko-doktorancka,
  • prezentacja ścieżki turystycznej „Miejsca Romana Brandstaettera w Poznaniu” oraz gra miejska,
  • prezentacja archiwaliów związanych z Romanem Brandstaetterem ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Prelekcja i wystawa w Muzeum-Pracowni J. I. Kraszewskiego  (proponowany temat: „Brandstaetter i Bystrzycki. O przyjaźni pisarzy”).
Przedsięwzięcie to jest realizowane dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób (pracowników i studentów poznańskiej polonistyki, członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera i in.).
Pozwala to ograniczyć koszty, a jednocześnie oprzeć się na entuzjazmie osób zainteresowanych upowszechnianiem twórczości wybitnego poznańskiego pisarza. Władze Instytutu Filologii Polskiej wspierają przedsięwzięcie logistycznie i finansowo. Zdecydowana większość spotkań odbędzie się w zabytkowych, atrakcyjnych wnętrzach Collegium Maius, do których zapraszamy już dzisiaj Mieszkańców Poznania, Wielkopolski i wszystkich zafascynowanych odkrywaniem dziedzictwa wielkiego pisarza.

W imieniu Organizatorów
Dr hab. Ewa Krawiecka
Prezes Stowarzyszenia im. R. Brandstaettera