Konferencja naukowa „Roman Brandstaetter – człowiek w drodze do Emaus”.

Poznań, dnia 14 maja  2014 r.
Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
     i
Stowarzyszenie im. R. Brandstaettera w Poznaniu

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową Roman Brandstaetter – człowiek w drodze do Emaus.
Twórczość autora Jezusa z Nazarethu od wielu lat niezmiennie fascynuje czytelników i badaczy. I choć doczekała się wielu komentarzy, to jednak nie przestaje inspirować do nowych interpretacji.
Pisarz starał się w czasach zamętu i niejednoznaczności etycznej wskazywać drogi do odnalezienia istoty  Dobra i Piękna. Stąd wędrówka, spotykanie i rozpoznanie wydają się sytuacjami kluczowymi dla tej twórczości i jej uniwersalnego przesłania.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zatrzymania się przez chwilę na Literackim Przystanku nad Wartą (tak nazwaliśmy cykl poświęcony wybitnym postaciom życia literackiego w Poznaniu) z Romanem Brandstaetterem. Obok konferencji odbędą się prelekcje, spotkania, wydarzenia artystyczne. Całość przedsięwzięcia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców.  
Proponujemy podjęcie  następujących kręgów tematycznych obecnych w dziełach Romana Brandstaettera:
  • Motyw spotkania i rozpoznania
  • Dialog o Piśmie i Człowieku
  • Pogranicza kultur i tradycji
  • Poszukiwanie, niepewność, odnajdywanie
  • Relacje z Mistrzem
  • Życie, śmierć, wieczność
Konferencja odbędzie się  w Collegium Maius UAM ul. Fredry 10 dnia 23 października (czwartek) br.
Na zgłoszenia zawierające temat i abstrakt czekamy do końca czerwca.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (z noclegiem) i 150 (bez noclegu).

Prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak
Dr hab. Ewa Krawiecka

Korespondencję prosimy kierować na adres:
ratajcza@amu.edu.pl
behemot@amu.edu.pl

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
W. Ratajczak,
E. Krawiecka
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Collegium Maius