III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

W dniach 22 - 24 listopada 2013 r. w Trzciance odbędzie się III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin znajdują się poniżej.


REGULAMIN

III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera w Trzciance

MDK Trzcianka 22 – 24 listopada 2013 r.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance przy wsparciu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Burmistrza Trzcianki

Instytucje wspierające: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłlakowiczówny w Trzciance, Trzcianecki Dom Kultury, Biblioteka Parafialna w Trzciance

Cele konkursu:

 • Popularyzacja twórczości Romana Brandstaettera.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży i dorosłych.
 • Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
 • Spotkanie recytatorów, instruktorów, miłośników sztuki słowa i twórczości Romana Brandstaettera.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest imprezą otwartą o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych.
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa utwory lub ich fragmenty, dopuszczalny jest montaż tekstów.
 • Przynajmniej jeden z wybranych utworów musi pochodzić z twórczości Romana Brandstaettera.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 • Prezentowane utwory oceniane będą przez Jury wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru;
 • oryginalność i trafność interpretacji;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy twórczej interpretacji.
Konkurs jest spotkaniem recytatorów, instruktorów, miłośników sztuki słowa, nie konkurencją sportową, dlatego wymagana jest obecność od początku do końca imprezy.

Nagrody:

 • Jury przyzna nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za najlepszą interpretację tekstu R. Brandstaettera.
 • Werdykt Jury jest ostateczny.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 października 2013r. na adres: emdekteatr@gmail.com lub:
MDK w Trzciance
ul Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
tel. 67 216-34-97 fax. 67 255-28-86

Komisarzem konkursu jest Włodzimierz Ignasiński, tel. 696-46-56-05
O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową do dnia 5 listopada 2013r.

Koszty uczestnictwa:

 • Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów wynosi 120 zł. od osoby. (W ramach akredytacji organizatorzy zapewniają 2 noclegi, wyżywienie i udział w warsztatach artystycznych.)
 • Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy przyjeżdżają na własny koszt
 • Dla uczestników z Trzcianki i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego niekorzystających z noclegów i wyżywienia koszt akredytacji wynosi 40 zł.
Akredytację należy wpłacać na konto Rady Rodziców przy MDK w Trzciance:
Bank Spółdzielczy Czarnków o/Trzcianka
nr konta
48 8951 0009 5500 1225 2000 0020
w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2013r.