II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera w Trzciance

W Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance w dniach 23-24 listopada 2012 r. odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera. Jury Konkursu w składzie Magdalena Płaneta, Krzysztof Skibski i Wojciech Winiarski, po wysłuchaniu 20 recytacji, przyznało pierwszą nagrodę Danielowi Stachule z Poznania, a drugą Mateuszowi Kowalskiemu z Trzcianki i Zuzannie Saporznikow z Poznania. Trzecią nagrodę otrzymały trzy uczestniczki: Marlena Murdzia z Trzcianki, Matylda Ignasińska z Trzcianki i Marta Kusak z Poznania. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia oraz nagrodę Teatru Poezji LOTKA i nagrodę publiczności. Należy pogratulować organizatorom Konkursu, zwłaszcza dyrektorowi trzcianeckiego MDK – Włodzimierzowi Ignasińskiemu, wzorowej organizacji Konkursu, a uczestnikom wysokiego poziomu ich prezentacji. Warto wspomnieć, że Konkursowi towarzyszyła wystawa publikacji poświęconych ks. Piotrowi Skardze i kiermasz książek, wśród których można było znaleźć także utwory Romana Brandstaettera.
Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, którego prezes – ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel był gościem honorowym Konkursu, wyraża nadzieję, że trzcianecki Konkurs przekształci się w niedalekiej przyszłości w ogólnopolską imprezę brandstaetterowską.