PAMIĘCI PRZYJACIELA


Emil Jan Havliček

Kaplica w Hosticach

25 kwietnia 2012 r. w wieku 71 lat odszedł do Pana tłumacz utworów Romana Brandstaettera na język czeski, pisarz i krytyk literacki, serdeczny przyjaciel Polski i członek naszego Stowarzyszenia, Emil Jan Havliček, proboszcz parafii Kościoła Husyckiego w Hosticach nad Morawą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się się 4 maja 2012 roku - rano zostało odprawione nabożeństwo żałobne w kaplicy w Hosticach , a pogrzeb tego samego dnia w południe w Ołomuńcu. Emil Havliček ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologii Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego w Pradze. Od roku 1971 pracował w betoniarstwie i na poczcie, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu pozwolenia na pracę duszpasterską. Prowadził jednak niejawną działalność w swoim Kościele. Przetłumaczył takie utwory Romana Brandstaettera jak m.in. „Pieśń o życiu i śmierci Fryderyka Chopina” („Píseň o źivotě a smrti Fryderyka Chopina”), „Prorok Jonasz” („Proti své vůli: příběh Jonáše, syna Amittajova”), „Patriarchowie” („Příběh Izáka a jeho syna Jákoba”) i często publikował przekłady poezji Brandstaettera w czasopiśmie „Český zápas”, z którego pochodzi zamieszczone poniżej tłumaczenie wiersza „Wyznanie Szymona z Cyreny”. Niech dobry Bóg nagrodzi go za dobro, które czynił.