Dzień Brandstaettera 2011

8 października 2011 r. obchodziliśmy po raz dziesiąty Dzień Brandstaettera, który Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera zainicjowało w 2002 r. w 15. rocznicę śmierci Pisarza.. Zgodnie z dziesięcioletnią tradycją, o godz. 12 członkowie Stowarzyszenia zebrani na cmentarzu miłostowskim przy grobie Romana i Reginy Brandstaetterów złożyli wiązanki kwiatów na płycie grobu i odmówili modlitwę „Anioł Pański” w ich intencji. Po południu, w tej samej intencji Mszę św. w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odprawił ks. prof. Jan Kanty Pytel, który we wprowadzeniu do liturgii eucharystycznej powiedział m.in. „Składamy ofiarę Chrystusa i Kościoła za zmarłych Reginę i Romana Brandsatetterów. 28 września, w 24. rocznicę śmierci Romana Brandstaettera, Msza św., zamówiona przez znaną i nagradzaną poetkę Anielę Birecką, była celebrowana również w Wieliczce. Dzisiejsza Ewangelia ma wyraźny wymiar maryjny. Nieznana kobieta z tłumu głosi pochwałę Matki Jezusa. Pochwała ma podwójne uzasadnienie. Pierwszą wygłasza kobieta, drugą - Jezus. Maryja w sposób najdoskonalszy słuchała, zachowywała i rozważała Słowo Boże. Ta pochwała Maryi prowadzi uczestników Wielkiego Dziękczynienia do „Hymnów Maryjnych” Romana Brandstaettera. Są one piękną literacko-modlitewną pochwałą Maryi napisaną przez Romana Brandstaettera.”