Pierwszy Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

Z radością przyjęliśmy zorganizowanie w Trzciance w dniach 23-24 września 2011 r. I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera. Oprócz konkursów brandstaetterowskich w Opalenicy i Tarnowie, mamy więc nowy konkurs promujący twórczość Romana Brandstaettera, prowadzony zarówno w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jak i w kategoprii dorosłych. Komisarzem konkursu był dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance – Włodzimierz Ignasiński. Dla uczestników konkursu zorganizowano także zajęcia warsztatowe pt. „Literatura mówiona”, prowadzone przez dr. Krzysztofa Skibskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, oraz imprezy towarzyszące takie jak wystawa książek Romana Brandstaettera przygotowana przez Bibliotekę Parafialną w Trzciance, spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Dziecko dla początkujących” (reżyser: Grzegorz Szlanga), koncert galowy z udziałem laureatów konkursu i zespołu poezji śpiewanej Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance pod kierunkiem Małgorzaty Bratek i ognisko pożegnalne w Smolarni, podczas którego jurorzy konkusru (Luba Zarembińska, Krzysztof Skibski i Grzegorz Szlanga) omówili prezentacje uczestników konkursu. Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera gratuluje Dyrektorowi W. Ignasińskiemu i składa mu podziękowanie oraz wyrazy uznania za zorganizowanie nowego konkursu brandstaetterowskiego. Cieszymy się ze świetnego pomysłu propagującego twórczość Romana Brandstaettera i z wysokiego poziomu konkursu, uczestnicy którego zaprezentowali bogaty i pomysłowy wybór utworów Pisarza.
Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia i listę laureatów konkursu.