Tarnów czci pamięć Romana Brandstaettera

W dniach 24-26 września 2010 roku ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, ks. prof. dr hab. Mieczysław Mikołajczak i dr Karolina Ruta gościli w Tarnowie na zaproszenie Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera.

W piątkowe popołudnie odbyła się uroczystość pod pomnikiem Patrona szkoły. Na rogu ulicy Wałowej i Rybnej o godz. 18:00 na spotkaniu zatytułowanym "Rena – miłość i muza Romana Brandstaettera” uczniowie Gimnazjum recytowali twórczość poety poświęconą ukochanej żonie – Reginie.

W sobotę 25 września miał miejsce dziewiąty rajd Brandstaettera na Jamną, w którym wzięła udział cała społeczność Gimnazjum – zarówno uczniowie jak i kadra nauczycielska. Na miejscu odbył się apel patriotyczny z udziałem płk. Jerzego Pertkiewicza - żołnierza 16 p.p. AK Batalionu "Barbara". Podczas tej uroczystości na życzenie Dyrektora Gimnazjum przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, który powiedział, że młodzież zgromadzona na Jamnej ma trzy powody do radości.

Pierwszy, to przemówienie Pułkownika, uczestnika walk na Jamnej. Świadectwo bohatera w rocznicę walk ma wielkie znaczenie historyczne, narodowe i wychowawcze.

Drugi powód do radości to sztandar haftowany złotymi literami, na którym widnieją słowa z Psalmu o trzcinie: „wówczas jestem, gdy jestem dobry”. W ten sztandar wpatrywali się ludzie zgromadzeni w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie, gdzie znajduje się grób Patrona Gimnazjum i jego żony oraz w Katedrze Poznańskiej – nekropolii Piastów.

Trzeci powód to sam Patron Gimnazjum. Prezes opowiedział o życiu Romana Brandstaettera, jego niezwykle bogatej twórczości literackiej, genezie pomnika w Tarnowie, sławie, która otacza go w Rosji i na Ukrainie, gdzie jego dzieła tłumaczone są na język rosyjski i ukraiński. Powiedział też, że w różnych liceach w Wielkopolsce najzdolniejsi abiturienci coraz częściej wybierają na maturę tematy z twórczości pisarskiej Brandstaettera.

Na zakończenie prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera życzył młodzieży, aby czciła pamięć Patrona przez wzrastanie w samodyscyplinie, kulturze bycia i zdobywaniu solidnej wiedzy.

Po części oficjalnej przyszedł czas na odpoczynek na łonie natury, grillowanie i zabawy sportowe dla uczniów.

KR