Dzień Brandstaettera 2009

 

Jesteś tym, którym będziesz jutro

-W sobotę 26 września 2009 r. w 22. rocznicę śmierci sławnego Pisarza i Poety na cmentarzu na Miłostowie zgromadzili się wokół jego grobu przyjaciele z Poznania, Wrocławia, Olsztyna i Budzynia. Złożyli kwiaty, trwali w modlitewnej ciszy i w zadumie dziękowali Temu, który jest Życiem za pisarskie profetyczne działanie Zmarłego - świadka wiary.

Bezpośrednio potem uczestniczyli w celebracji Eucharystii. Kapłan-celebrans w słowie wstępnym, nawiązał do wiersza Poety, w którym zaprasza on do moralnego rozwoju: "Jesteś tym, którym będziesz jutro". Obecni budowali się, wiernością profesora Jerzego Albrychta, który stale uczestniczy we wszystkich uroczystościach upamiętniających Autora tetralogii Jezus z Nazarethu.

-Msza św. za Romana Brandstaettera i jego żonę Reginę była celebrowana w samą rocznicę (28 września ). Pamięta o tym zawsze dr Aniela Birecka, autorka wielu artykułów o twórczości Romana Brandstaettera.

ks. Jan Kanty Pytel