BRANDSTAETTEROWE ŚPIEWANIE

25 kwietnia na Wydziale Teologicznym miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa: „Roman Brandstaetter – śpiewak Najświętszej Maryi Panny”. Po oficjalnym powitaniu gości przez ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla - prezesa Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, które było inicjatorem oraz organizatorem sesji, w imieniu JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przemówił ks. prałat Jan Stanisławski. Prof. dr hab. Grzegorz Kubski przedstawił referat Madonna na biurku Poety; o inspiracji Brandstaettera popularnym wyobrażeniem Madonny Immaculaty, dr Anna Rzymska w wystąpieniu Usta otwarte na przyjęcie Boga przybliżyła tematykę wezwań komunikacji społecznej przed ikoną Czarnej Madonny. Ks. dr Henryk Romanik (Z moich słów uczynię klęcznik) mówił o afirmacji modlitewnej Brandstaettera, a ks. dr Kazimierz Bednarski, w referacie I w miłość się obrócimy - o sztuce dobrego umierania. Magdalena Pocgaj (W Kanie piłaś to wino) spojrzała na tematykę hymnu okiem poetki, dr Zofia Dambek (Gdzie jesteś Niewiasto obleczona w słońce) zajęła się inspiracjami apokaliptycznymi, mgr Karolina Ruta w referacie Dokąd wędrują Madonny rozważała tajemnicę wielkiej czci objawiającej się także w poetyce i tworzywie słownym Brandstaettera, dr Ewa Krawiecka (Pusta łódź bez załogi) przedstawiła „Hymn do Madonny atomu” jako akatyst liturgiczny wraz z bogatą symboliką „ocalającą”, ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel odczytując Lament Piety przybliżył bogate konotacje ze świata sztuki. Poza tym ciekawe i głębokie refleksje nad dwoma wierszami ("Hymn na chwałę Santa Maria in Trastevere" i "Annunziata") przeprowadziła Aniela Birecka, filolog i laureatka nagród za tomiki poezji.  Nie zabrakło także interesujących dyskusji, jakie wywiązały się po wygłoszonych referatach. Sesja była pierwszą próbą tak szerokiego, monograficznego ujęcia tematyki hymnicznej i mariologicznej wybitnego pisarza. Pokłosiem posesyjnym jest książka, w której znalazły się nie tylko wygłoszone referaty, ale także materiały nadesłane, poszerzające badania nad „Śpiewakiem Maryi”.

E.K.