DZIEŃ BRANDSTAETTERA 2008 POD ZNAKIEM PRZEMYSŁAWA II

Dzień Romana Brandstaettera dnia 27 września 2008 roku rozpoczął się już tradycyjnie na cmentarzu miłostowskim przy grobie Pisarza. Złożono kwiaty, zmówiono modlitwy w intencji Romana Brandstaettera i Jego żony Reny. Podczas Mszy św. w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM, którą koncelebrowali ks. prałat Jan Stanisławski i ks. prof. Bogdan Poniży, dziękowano Bogu za dar pisarstwa i mądrości Romana Brandstaettera. W auli tegoż Wydziału goście wysłuchali sprawozdania przekazanego przez ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla (w jego imieniu wystąpiła dr Ewa Krawiecka) z uroczystości odsłonięcia pomnika autora "Jezusa z Nazarethu" w Jego rodzinnym Tarnowie oraz informacji o najnowszych publikacjach Stowarzyszenia. Prawdziwe emocje zgotowała młodzież z Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy, która odważyła się wystawić fragmenty ballady dramatycznej Brandstaettera "Przemysław II". Widzowie przenieśli się w czasy średniowiecznej Wielkopolski i śledzili dylematy moralne władcy rozdartego pomiędzy namiętnościami a powinnościami. Utalentowani młodzi aktorzy udowodnili, że twórczość wielkiego dramaturga i etyka jest nadal aktualna i odczytywać można ją wciąż na nowo. Kostiumy z epoki, ciekawa scenografia i sugestywna oprawa muzyczna,  a przede wszystkim pełna zaangażowania gra zespołu pod kierownictwem mgr Katarzyny Król sprawiły, że wielu odbiorcom wydawało się iż oglądają spektakl czasów elżbietańskich. Po tak udanym występie wiceprezes Stowarzyszenia  prof. dr hab. Ryszard Fiedorow wręczył nagrody i dyplomy uznania laureatom V edycji konkursu interdyscyplinarnego „Zamieszkały w Biblii - Roman Brandstaetter” oraz wyraził nadzieję, że wkrótce Stowarzyszenie będzie mogło podjąć nowe inicjatywy w przypominaniu wielkich zapomnianych.

E.K.