Konferencja naukowa "Na skrzydłach poezji biblijno-religijnej. W 25. rocznicę przejścia Kazimiery Iłłakowiczówny do wieczności"

Konferencja naukowa "Na skrzydłach poezji biblijno-religijnej. W 25. rocznicę przejścia Kazimiery Iłłakowiczówny do wieczności" odbyła się dnia 19 kwietnia 2008 r. w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Witając wszystkich zgromadzonych prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel przypomniał jak ważną rolę odegrała w kulturze narodowej wybitna postać Kazimiery Iłlakowiczówny, poetki niesłusznie zapomnianej. "Pani Kazimiera" - prezentacja niepublikowanego dotąd tekstu śp. Przemysława Bystrzyckiego wywarła duże wrażenie na słuchających, bowiem ze wspomnień wyłoniła się jeszcze jedna twarz Poetki, bardzo bliska, pełna czułości, ale także oryginalności i konsekwencji w życiu, według określonych wzorców zachowań i zasad wytwornej etykiety. Dopełnieniem był inny niepublikowany tekst śp. Przemysława Bystrzyckiego "Na odsłonięcie tablicy ku pamięci Kazimiery Iłłakowiczówny u OO. Dominikanów w Poznaniu". "Kazimiery Iłłakowiczówny >>Litania kochających Jezusa<< (gatunek okołoliteracki)" - referat wygłoszony przez ks. dra Kazimierza Bednarskiego bardzo wnikliwie zinterpretował dzieło, które jest nie tylko poetyckim kunsztem, ale także gorącą modlitwą i może być używane podczas nabożeństw. Dr. Anna Rzymska przedstawiła pneumatologiczny aspekt twórczości Iłłakowiczówny w wystąpieniu "Zejdź na wodę i stąpaj po niej. Hymny do Ducha Świętego" , zaś prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski rzucił nowe światło na odczytanie powiązanych ze sobą losów Piłsudskiego i Iłłakowiczówny, interpretując "Litanię do Matki Boskiej Ostrobramskiej za marszałka Piłsudskiego". Dr Zbigniew Baran w wystąpieniu "Święci i święte w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny" przedstawił poczet świętych wymienianych i opisywanych przez Poetkę; z tego chrześcijańskiego panteonu najbliższa zdawała się być jej postać św. Marii Magdaleny. Prof. dr hab. Grzegorz Kubski oryginalnie potraktował motywy mariologiczne w referacie "Acz zmazane i związane, widzę, są usta moje... Wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny z motywem Najświętszej Maryi Panny", a postawą modlitewną i kontemplacyjną zajęła się dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak w referacie "Z głębokości wielkiej woła serce moje. Z problematyki modlitwy u Kazimiery Iłłakowiczówny". Uczestnicy mogli nabyć czterotomowe wydanie Poezji Zebranych Iłłakowiczówny; o długim i żmudnym procesie ich kompletowania i pracach edytorskich można było dowiedzieć się od redaktora edycji mgra Jacka Biesiady "Wokół >>Poezji zebranych<< Kazimiery Iłłakowiczówny". Ostatnim referatem była próba odczytania złożonej symboliki chrześcijańskiej a nawet mistycznej w poetyckich wyznaniach Iłłakowiczówny, przedstawiona przez dr Ewę Krawiecką: "Confessiones Kazimiery Iłłakowiczówny". Ks. prof. Jan Kanty Pytel, dziękując wszystkim za wygłoszenie referatów, zapowiedział książkowe ich wydanie z nadzieją, że będzie to bardzo oryginalna praca zbiorowa, przywracająca choć po części należne miejsce w historii literatury jednej z największych polskich poetek. E.K. Wiadomość uzupełniająca: Materiały konferencji ukazały się w lipcu 2008 r.