Wystawa ekslibrisów ze zbiorów ks. Leona Formanowicza w Bibliotece Raczyńskich

Dnia 16 kwietnia o godzinie 11 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ocalałych szczątków wspaniałej kolekcji unikalnych ekslibrisów kapłana, uczonego, patrioty i męczennika ks. Leona Formanowicza - wieloletniego i niestrudzonego badacza inkunabułów, starych druków, archiwariusza Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie, zbieracza wielu cennych kolekcji obrazków religijnych, pieczęci, medali i ekslibrisów. Jesienią 2004 roku w Muzeum Sienkiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera oraz Biblioteka Raczyńskich pokazały ocalałe resztki zbioru obrazków o tematyce religijnej, teraz przyszedł czas na zaprezentowanie ekslibrisów. Uroczystość otworzyli jej patroni honorowi: JE Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki oraz konsul honorowy Austrii Maciej Formanowicz (mecenas wydarzenia), w swych przemówieniach przypominając wybitną postać ks. Leona: samouka, który swą pracowitością zasłużył na miano znakomitego znawcy starodruków i prac archiwalnych, gorącego patrioty, wychowawcy, kapłana i ofiary procesu niszczenia polskiej inteligencji, zamęczonego w Dachau. W 2007 roku szkoła Podstawowa w Modliszewku, gdzie ks. Leon był proboszczem, na 180. lecie istnienia szkoły przyjęła imię zasłużonego Kapłana. O roli Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, które wraz z Biblioteką Raczyńskich podjęło się akcji przypominania wybitnych Wielkopolan powiedział jego prezes ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, zaś najcenniejsze eksponaty przedstawiła dr Ewa Krawiecka z UAM w Poznaniu. Najstarszy wystawiony ekslibris pochodzi z XVI wieku; jego właścicielem był biskup Andrzej Krzycki, humanista i poeta łaciński. Unikatem okazał się ekslibris Biblioteki Jezuickiej Kolegium Jezuitów w Poznaniu z XVII wieku, ekslibrisy Biblioteki Senackiej w Gdańsku, Szkoły Kadetów Królewskich w Warszawie, czy wybitnych polskich pisarzy: Tomasza Kajetana Węgierskiego oraz Juliana Ursyna Niemcewicza. Kunsztem artystycznym wyróżnia się liczna grupa XVIII i XIX wiecznych exlibrisów oraz XX wiecznych autorstwa wybitnego lwowskiego grafika Rudolfa Mękickiego. Nie zabrakło oryginalnych znaków własnościowych ks. Leona Formanowicza, czy ekslibrisów Bibliotek Publicznych, wojskowych i duchownych z XIX i XX wieku. Po prezentacji, licznie zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu akordeonowego w wykonaniu Pauliny Turowskiej - utalentowanej studentki Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z otwarcia wystawy, których autorem jest p. Tomasz Proć.
E.K.