Wieczornica poświęcona Brandstaetterowi w Dusznikach

"Nastrojowa muzyka, przemyślany pokaz obrazów, płonące świece, owoce, liście, kwiaty... Wszystko to spowodowało, że wieczornica zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Dusznikach, poświęcona osobie i twórczości Romana Brandstaettera, stała się nie tyle prelekcją na jego temat, co fantastycznym widowiskiem" napisał "Tygodnik Szamotulski" o imprezie brandstaetterowskiej zorganizowanej przez Monikę Stawik w listopadzie 2007 r. w Dusznikach w powiecie szamotulskim. Program wieczornicy obejmował recytacje wierszy Brandstaettera i psalmów w jego tłumaczeniu z hebrajskiego oryginału, a oprawę muzyczną stanowiła m.in. muzyka żydowska. Zaprezentowano również film o Brandstaetterze, zrealizowany przez ks. dr. Rafała Ostrowskiego ze Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.