KONCERT ŚWIĘTOMARCIŃSKI DLA UCZCZENIA ROMANA BRANDSTAETTERA W XX. ROCZNICĘ PRZEJŚCIA DO WIECZNOŚCI

W niedzielę 7 października 2007 r. w kościele pod wezwaniem  św. Marcina w Poznaniu odbył się koncert pod patronatem ks. prałata Czesława Grzelaka.  Zespół artystyczny uczcił Romana Brandstaettera w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Scenariusz przygotowała profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak, a jego wykonawcami byli: Studio Rapsodyczne Centrum Kultury Zamek, Zespół Instrumentalny Pezzo Forte i Świętomarciński Zespół Wokalny. Słowo wprowadzające wygłosił prezes Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Piękne teksty, wybrane z twórczości Brandstaettera, były recytowane na przemian z grą na skrzypcach solo i trio, na wiolonczeli solo oraz śpiewami wspomnianego zespołu wokalnego. Koncert został świetnie przygotowany i wykonany. Bezspornie należy go uznać za  ważne wydarzenie w życiu kulturalnym miasta Poznania.

ks.Jan Kanty Pytel