Wspomnienie XX rocznicy śmierci Romana Brandstaettera w Krakowie i Tarnowie

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała 27 września 2007 r. w auli Collegium Novum sesję naukową: "Roman Brandstaetter (1906-1987) - Na skrzyżowaniu kultur,  tradycji, religii" pod patronatem Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Trud świetnie zorganizowanej Sesji dźwigał mgr Paweł Plichta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który też wygłosił ostatni referat "Jerozolima Brandstaettera". Sesja miała znaczenie ważne i wyjątkowe z uwagi na Uniwersytet opromieniony majestatem Jagiellonów. Przepiękna aula, na frontonie wielkie obrazy św. Jadwigi, królowej, króla Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego, oraz niżej po lewej stronie portret Jana Pawła II. Sesja symbolicznie wprowadziła na honorowe miejsce dawnego studenta, a potem doktora Romana Brandstaettera. Za życia na pewno nie spodziewał się, że "ze studenckiego korytarza" zostanie honorowo wprowadzony do tej auli.

Obrady otworzyła prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus. Po dwóch wykładach dra hab. Leszka Hondy (UJ): "Żydowscy pisarze Tarnowa, na przełomie XIX i XX wieku" i ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla (UAM): "Przesłanie moralne 'Psalmu o trzcinie' Romana Brandstaettera",  prowadzenie obrad zleciła prezesowi Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Dwa referaty za nieobecnych prelegentów (dra Edwarda Jakiela, UG, i mgr Karoliny Ruta, UAM) zaprezentowali lektorzy. Prezes Stowarzyszenia nawiązał do słów "Psalmu o trzcinie": "Wówczas jestem, gdy jestem dobry", wyhaftowanych złotą nicią na sztandarze Gimnazjum nr 11 w Tarnowie imienia Romana Brandstaettera. Stwierdził on, że prawdopodobnie jest to jedyne gimnazjum w Polsce o tak wzniosłym programie wychowawczym. Godna podziwu jest odwaga i mądrość wychowawców Gimnazjum nr 11 w Tarnowie, że z oceanu poezji Brandstaettera wyłowili tak piękną perłę i stawili młodzieży wysoką do przeskoczenia poprzeczkę: "Wówczas jestem, gdy jestem dobry". Z tym hasłem jaskrawo kłóci się rada "godziwego życia" podana przez znanego laickiego etyka, który patronuje kilku szkołom podstawowym i średnim. Doradzał on młodzieży samobójstwo i to w euforii za poradą lekarza (to "pouczenie" zostało opuszczone w III i IV wydaniu).

Na wspomnienie rocznicy w Tarnowie złożyły się: sztuka "O życiu i śmierci Chopina" wykonana przez zespół aktorów  z Theatrum Mundi imienia Kotlarczyka w Krakowie, recytacja wybranych tekstów z twórczości Romana Brandstaettera przez nauczycieli, zasadzenie na dziedzińcu gimnazjalnym symbolicznego dębu "Roman", przemówienie dyrektora szkoły Marka Niemczury i prezesa Stowarzyszania imienia Romana Brandstaettera. Gimnazjum nr 11 ma około 800 uczniów i legitymuje się wysokim poziomem nauczania i bardzo dobrymi wynikami uczniów. O miejsce w tej szkole ciągle zabiegają dla swoich dzieci rodzice z Tarnowa. Z satysfakcją i szacunkiem należy odnieść się do decyzji Urzędu Miasta Tarnowa o nadaniu jednemu z nowych osiedli nazwy imienia Romana Brandstaettera oraz postawieniu pomnika Romana Brandstaettera, zaplanowanemu na kwiecień 2008 roku. Piękne gratulacje dla miasta Tarnów za wdzięczną pamięć dla wielkiego Pisarza. Cieszy rosnące zainteresowanie twórczością Brandstaettera w krajach sąsiednich. Dzieła Pisarza z Tarnowa: "Kroniki Assyżu", "Dzień gniewu", "Milczenie", "Wiersze wybrane" oraz fragmenty książek "Przypadki mojego życia" i "Jezus z Nazarethu" przetłumaczył poeta - publicysta i redaktor Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej w Moskwie - Igor Baranow. Swietłana Panicz dokonała przekładu "Kręgu biblijnego" i "Proroka Jonasza", a w Charkowie Walenty Iwczenko dokonał tłumaczenia "Pieśni o życiu i śmierci Chopina." Ostatni z wymienionych utworów i kilka innych książek Brandstaettera na język czeski przełożył Emil Havlíček.

Serdeczne słowa podziękowania gościnnemu Gimnazjum w Tarnowie, Dyrektorowi i wszystkim Nauczycielom za to, że młodzież co roku uczestniczy w uroczystościach "Dnia Romana Brandstaettera" w Poznaniu oraz w konkursie "Zamieszkały w Biblii Roman Brandstaetter", w którym odnosi piękne sukcesy.                                                     

    ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel

    Prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

    Poznań, dnia 4 października 2007 r.