Wydarzenia 2004

6 września w Muzeum Literackim im Sienkiewicza odbyła się wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera "Pomost miedzy przeszłością a teraźniejszością. Obrazki religijne ze zbiorów ks. Leona Formanowicza".

24 września Dzień Brandstaettera

  • Złożenie kwiatów na grobie Poety (delegacje z gimnazjum w Tarnowie ze sztandarem oraz z Lubicza).
  • Msza św. w Katedrze Poznańskiej celebrowana przez J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolitę Stanisława Gądeckiego; śpiew Eleni.
  • Przedstawienie młodzieżowego teatru z Lubicza, na motywach twórczości Brandstaettera (teatr ten zajął I miejsce w Konkursie).

28 października wieczór poezji w Ostrowii Mazowieckiej "Najpiękniejsze są krajobrazy ludzkiego serca" - Jerzy Zelnik