WIERNY IDEAŁOM: BÓG, HONOR, OJCZYZNA

WIERNY IDEAŁOM: BÓG, HONOR, OJCZYZNA

80 ROCZNICA URODZIN PRZEMYSŁAWA BYSTRZYCKIEGO

Dnia 22 maja 2003 w Poznaniu odbyła się niecodzienna uroczystość - 80 urodziny znanego pisarza Przemysława Bystrzyckiego, autora m.in. "Znaku Cichociemnych", "Pożegnania z bronią", "Szabasów z Brandstaetterem", "Nad Sanem, nad zielonookim".

W gościnnych podwojach Biblioteki Raczyńskich liczne grono przyjaciół i wielbicieli talentu poznańskiego pisarza z trudnością mogło się pomieścić. Uczczono nie tylko oryginalnego literata, lecz i bohatera narodowego - bowiem Przemysław Bystrzycki to przecież jeden z niewielu żyjących jeszcze Cichociemnych, odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari. Stąd też uroczystość uświetniła obecność pocztu sztandarowego Jednostki Specjalnej Grom noszącej imię Cichociemnych. Krąg osób, które doceniają postać i dzieło P. Bystrzyckiego przygotował na dzień urodzin Czcigodnemu Jubilatowi podniosłą uroczystość, która miała charakter spotkania kulturalno-literackiego, a przede wszystkim patriotycznego. Honorowy protektorat nad nią przyjęły córki Edwarda hrabiego Raczyńskiego, prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystrój sali przygotowany przez Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera (którego wiceprezesem jest Przemysław Bystrzycki) starał się symbolicznie przenieść wszystkich obecnych w rodzinne strony Jubilata - nad jego umiłowany San zielonooki, do urokliwych lasów i owocowych sadów tak wiele razy przez niego opisywanych oraz nawiązywał do najnowszej książki pisarza "Jabłko Sodomy". Stąd wszędzie, wśród zieleni młodych drzewek, na stolikach, a nawet oknach czerwieniły się jabłka.

Wszystkich gości powitał Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak, zaś ciepłą laudację o Jubilacie wygłosiła prof. dr hab. Maria Elżbieta Wesołowska nazywając w niej swego ojca "człowiekiem pogranicza". Nie zabrało również chwil muzyki, fragmentów prozy P. Bystrzyckiego w interpretacji Bolesława Idziaka, aktora teatru Nowego.

Odczytano wierszowane strofy - życiorys Jubilata ofiarowany przez Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich, do którego należy i P. Bystrzycki, a które wraz z nim od kilku lat walczy dzielnie o zachowanie gmachu i terenów Biblioteki (daru hrabiego Raczyńskiego dla mieszkańców Poznania), na które zakusy czyni Telekomunikacja Polska.

Długo trwały składane Jubilatowi gratulacje - wpierw te oficjalne od władz miasta, regionu, samorządowców, Księgarni św. Wojciecha (wydawcy najnowszej książki), odczytano telegramy m.in. od pań Raczyńskich, władz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ks. prof. dra hab. Jerzego Chmiela z Krakowa. Później nadszedł czas na osobiste życzenia składane przez wszystkich zgromadzonych. Jubilat zniknął za stosem bukietów ofiarowanych przez wszystkich, którzy w tym dniu chcieli wyrazić swą wdzięczność i podziw dla jego talentu oraz złożyć hołd bohaterskiej przeszłości w obronie Ojczyzny.

O najnowszej wspomnieniowo-refleksyjnej książce "Jabłko Sodomy", poruszającej trudne tematy moralnych wyborów ratowania życia Żydów w realiach wojennych czasów polskich kresów w oryginalnej gawędzie wspomniał prof. dr hab. Jerzy Albrycht ze Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera. Pięknie powiedział Prezes Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel o niezwykłej drodze życiowej Bystrzyckiego, iż nocą prowadził go słup ognia, a podczas dnia świetlisty obłok Przedwiecznego. Pisarz doświadczony boleśnie przez nawałnicę historii (szczególnie okrucieństwo sowieckie) nigdy nie tracił wiary w Opatrzność, która szczęśliwie go wywiodła z tego domu niewoli i bezpiecznie prowadziła przez różne zakręty losu przez wszystkie lata jego życia, które stało się przykładem umiłowania Boga, Ojczyzny i Honoru, wartości, które coraz częściej dla wielu już nic nie znaczą.

Ewa Krawiecka

rzecznik prasowy Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera

RADA MIEJSKA W PRZEMYŚLU uchwałą z dnia 30 kwietnia 2004 r. nadała Przemysławowi Bystrzyckiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Pełna informacja vide http://www.um.przemysl.pl/um/obywatel.htm