List do uczesników konkursu 2008

List do uczestników piątej edycji (2008) Konkursu Interdyscyplinarnego dla dzieci i młodzieży

Konkurs tegoroczny ma nieco inny charakter niż w latach ubiegłych. Poznań zamierza ubiegać się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, ale już teraz musi wykazać, że jest godzien tego miana. Promowanie miasta poprzez sztukę polega m.in. na organizowaniu festiwali, wystaw i różnych projektów artystycznych. Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera pragnie włączyć się w promowanie Poznania, miasta w którym Roman Brandstaetter mieszkał przez prawie trzy dekady swojego życia (1948-49 i 1960-1987),  dedykując tegoroczny Dzień Brandstaettera Poznaniowi i związkom Romana Brandstaettera z Poznaniem. Powyższa tematyka powinna znaleźć odzwierciedlenie w pracach nadesłanych na V edycję konkursu brandstaetterowskiego we wszystkich kategoriach konkursowych.

Poznań zwany jest Grodem Przemysła (lub Przemysława), gdyż Przemysł I http://www.poczet.com/przemysli.htm i jego brat Bolesław Pobożny dokonali w roku 1253 lokacji Poznania na prawie magdeburskim na lewym brzegu Warty, a na wzniesieniu, nazwanym później Wzgórzem Przemysła, ksiażę Przemysł I pobudował niewielki zamek. Budowę nowego zamku na wspomnianym wzgórzu podjął jego syn Przemysł II, który w roku 1295 koronował się na króla Polski. Roman Brandstaetter poświęcił końcowemu okresowi panowania Przemysła II (1294-1296) balladę dramatyczną w trzech aktach „Przemysław II” , która po raz pierwszy została wystawiona w Teatrze Polskim w Poznaniu w roku 1948, gdy Brandstaetter był kierownikiem literackim tego teatru. W ciągu swych burzliwych dziejów http://www.poczet.com/przemyslii.htm, zamek Przemysła był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W ostatnich latach kontrowersje wzbudziły projekty odbudowy zamku zmierzające do nadania mu formy historycznej, bądź nowoczesnej.

Drogi Uczestniku Konkursu! Spróbuj włączyć się do dyskusji nad rekonstrukcją zamku Przemysła przysyłając prace plastyczne na ten temat lub poświęcając Poznaniowi, obu Przemysławom lub balladzie dramatycznej „Przemysław II” esej lub rozprawkę do oceny w kategorii literackiej albo scenariusz w kategorii scenopisarskiej. A może przedmiotem Twojej pracy konkursowej będzie poznański okres życia Romana Brandstaettera lub Bazylika Archikatedralna w Poznaniu, nazywana Nekropolią Piastów lub Katedrą Królów? Pochowano w niej ośmiu władców z dynastii Piastów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Władysława Odonica, Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II, a niektórym z nich z nich wzniesiono pomniki w kaplicach otaczających Katedrę.  Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu!

Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera