2007

WÓWCZAS JESTEM, GDY JESTEM DOBRY
DZIEŃ BRANDSTAETTERA 2007

 

Te piękne słowa Romana Brandstaettera stały się myślą przewodnią Jego Dnia (30 września 2007) w 20. rocznicę przejścia Pisarza ze śmierci do życia. O godzinie 12.00 nad grobem Romana i Reny Brandstaetterów pochylił się sztandar Gimnazjum im. Romana Brandstaettera z Tarnowa.

Modlitwy poprowadził ks. prałat Stefan Schudy, złożono kwiaty. Cieszył fakt licznej obecności młodzieży z tarnowskiego gimnazjum, która wraz ze swymi nauczycielami przybyła na mogiłę Patrona szkoły.

Podczas celebracji Eucharystii w poznańskiej katedrze ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel w swoim kazaniu podziękował pedagogom i uczniom za to, że swoją postawą wcielają w życie słowa wyhaftowane na szkolnym sztandarze: "Wówczas jestem, gdy jestem dobry".

Ksiądz Profesor pogratulował pomysłu zasadzenia dębu przy szkole, któremu nadano imię Roman i życzył, by wychowankowie tej znakomitej placówki w swym życiu kierowali się zawsze zasadami moralnymi proponowanymi przez ich Patrona. Wspomniał również historię Stowarzyszenia, do którego założenia czuł się zobowiązany pamięcią o wielkim pisarzu i myślicielu - Romanie Brandstaetterze, który nadal pozostaje zapomnianą wielkością Poznania.

Po Mszy św., w auli Wydziału Teologicznego UAM, goście przybyli na uroczystości byli świadkami wręczenia nagród i dyplomów dla młodzieży i nauczycieli, którzy nadesłali swoje prace związane z interpretacją twórczości autora "Jezusa z Nazarethu" na polu literackim, plastycznym, scenopisarskim oraz deklamatorskim. Wszyscy obejrzeli też najnowszy film zrealizowany przez ks. dra Rafała Ostrowskiego pt. "Psalm o trzcinie" - poetycką filmową impresję jednego z najpiękniejszych dzieł Brandstaettera. Językiem obrazów filmowych twórca starał się oddać wielkie przesłanie: "wówczas jestem, gdy jestem dobry..."

 

E.K.