2006

Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary...

Dzień Brandstaettera, 30 września 2006 r.

Obchody Dnia Brandstaettera rozpoczęły się już tradycyjnie złożeniem kwiatów na grobie pisarza na Miłostowie, gdzie za duszę pisarza modlili się zgromadzeni przyjaciele oraz członkowie Stowarzyszenia. Nie zabrakło również oficjalnej delegacji tarnowskiego Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera pod opieką mgr Moniki Gdowskiej. Pochylony sztandar nad grobem pisarza z wypisanym cytatem: "Jestem wówczas, gdy jestem dobry" dopełniał powagi chwili.

O godzinie 13:30 w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza św. w intencji pisarza, podczas której kazanie wygłosił ks. prof. Jan Kanty Pytel.

O godzinie 15. rozpoczęła się część artystyczna w Auli Wydziału Teologicznego UAM. Swoją obecnością obchód uświetnił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki, który wręczył nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiego konkursu "Zamieszkały w Biblii - Roman Brandstaetter" (lista laureatów).

Tegoroczne prace reprezentowały wysoki poziom. Ich autorzy wykazali się pomysłowością i ciekawymi formami realizacji. Organizatorzy docenili także nauczycieli, których opieka, pomoc merytoryczna oraz poświęcony czas wpłynęły na poziom zgłoszonych prac.

Po wręczeniu nagród zgromadzeni goście obejrzeli film ks. dra Rafała Ostrowskiego pt. "Lament nieczytanej Biblii". Na zakończenie części artystycznej wystawiona została sztuka oparta na tekście Romana Brandstaettera "Upadek kamiennego domu" w wykonaniu Theatrum Mundi z Krakowa.

Karolina Ruta